Stefan Roos

Universitetsadjunkt|Lecturer

Bakgrund

M.Sc. i Maskinteknik från Luleå Tekniska Universitet,
Arbetat som konstruktör på motorutveckling på Scania R&D i Södertälje samt som reglerapparatskonstruktör för vattenkraftsturbiner på Andritz Hydro i Vaplan.

Forskningsområden

Jag forskar inom processutveckling för additiv tillverkning med elektronstrålesmältning (Eng: Electron beam melting, EBM)

Forskning

Processutveckling för elektronstrålesmältning (Powder bed fusion (PBF-EB))

Undervisning

Datorstödd modellering, Design for additive manufacturing

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Roos, S. , Barbera Flichi, F. , Ortiz-Membrado, L. , Botero Vega, C. A. , Jiménez-Piqué, E. & Rännar, L. (2023). Assessing the viability of high-frequency spot melting for super duplex stainless steel 2507 via electron beam powder bed fusion. Journal of Materials Research and Technology, vol. 27, ss. 5720-5728.    

Roos, S. , Botero, C. & Rännar, L. (2023). Electron beam powder bed fusion processing of 2507 super duplex stainless steel. as-built phase composition and microstructural properties. Journal of Materials Research and Technology, vol. 24, ss. 6473-6483.  

Roos, S. & Rännar, L. (2021). Process Window for Electron Beam Melting of 316LN Stainless Steel. Metals, vol. 11: 137  

Botero Vega, C. A. , Ramsperger, M. , Selte, A. , Åsvik, K. , Koptioug, A. , Skoglund, P. , Roos, S. , Rännar, L. & et al. (2020). Additive Manufacturing of a Cold-Work Tool Steel using Electron Beam Melting. Steel Research International, vol. 19: 5, ss. 1-6.  

Roos, S. , Botero Vega, C. A. , Danvind, J. , Koptioug, A. & Rännar, L. (2019). Macro- and Micromechanical Behavior of 316LN Lattice Structures Manufactured by Electron Beam Melting. Journal of materials engineering and performance (Print), vol. 28: 12, ss. 7290-7301.    

Doktorsavhandlingar

Roos, S. (2023). Electron beam powder bed fusion processing of stainless steels. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 396)  

Konferensbidrag

Botero, C. , Bäckström, M. , Rännar, L. , Roos, S. , Koptyug, A. , Åsvik, K. , Şelte, A. & Ramsperger, M. (2019). Additive Manufacturing of a cold work steel using Electron Beam Melting. I Proceedings of Conference:  Tooling 2019.

Botero Vega, C. A. , Jiménez-Piqué, E. , Roos, S. , Skoglund, P. , Koptioug, A. , Rännar, L. & Bäckström, M. (2018). Nanoindentation: a suitable tool in metal Additive Manufacturing. Paper presented at the Materials Science & Technology, MS&T 2018, October 14-18, Columbus, USA

Roos, S. , Rännar, L. , Koptioug, A. & Danvind, J. (2017). Characterization of 316ln lattice structures fabricated via electron beam melting. I Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017.. S. 336--343.  

Licentiatavhandlingar

Roos, S. (2019). Process Development for Electron Beam Melting of 316LN Stainless Steel. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University licentiate thesis : 164)  

Manuskript

Roos, S. Process window for electron beam melting of 316LN stainless steel.

Sidan uppdaterades 2024-02-13