Marcus Sundgren

Universitetsadjunkt|Lecturer

Bakgrund

Gick ut grundskollärarutbildningen (1-7, ma/no) 1994 och anställdes på (dåvarande) Mitthögskolan som projektledare 1995 för projektet att utveckla dator- och IT-integrering i lärarutbildningarna. Projektet pågick t.o.m 1999. Har haft huvudansvar för att bygga upp teknisk plattform för IT-satsningar för undervisning och har varit drivande i framtagandet av IT-strategier som legat till grund för bl a utbildningsplaner.
Deltog som pedagogiskt sakkunnig i projektgruppen för ny lärplattform för Mittuniversitetet 2010-2011.
Arbetade för PISA:s Nationella Centrum 2002–2015 som Data Manager.

Forskningsområden

– Mobile Learning in Higher Education
– Forskning om rektorer i Norden (FORN)
– Active and Blended Learning
– Digital visualisering i skolan
– Augmentet Reality/Augmentet Learning
– Internationella utbildningsstudier (PISA)

Forskning

– Disputerade oktober 2023 i pedagogik med avhandlingen "Exploring digital technologies in higher educational settings – Enabling a Community of Inquiry"
– Deltar i ett nordiskt projekt som studerar skolledarskap, Forskning om rektorer i Norden (FORN) (2022–).
– Deltagit i ett projekt för att utveckla visualiseringar av vetenskaplig metod (2020–2022 ).
– Deltagit i en studie av en utvidgning av ramverket Community of Inquiry (2018-2023).
– Ansvarade för utvärderingen av Mittuniversitetets Active Learning Classrooms (HT 2017–VT 2019).
– Ingår i forskargrupperna HEEL (Higher Education and e-learning), HEALTH, MUML, och ULS (Forskargruppen utbildningsledarskap och skolutveckling).

Undervisning

– Teknikstött lärande (Technology Enhanced Learning, TEL. Exempel är mobil teknik i undervisning, sociala medier, presentationsteknik)
– Statistik
– Vetenskaplig metod
– Vetenskapligt skrivande

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sundgren, M. , Jaldemark, J. & Cleveland-Innes, M. (2023). Disciplinary differences and emotional presence in communities of inquiry : Teachers’ expressions of digital technology-enabled teaching. Computers and Education Open, vol. 4    

Sundgren, M. & Jaldemark, J. (2020). Visualizing online collaborative writing strategies in higher education group assignments. The international journal of information and learning technology, vol. 37: 5, ss. 351-373.    

Hrastinski, S. , Olofsson, A. D. , Arkenback, C. , Ekström, S. , Ericsson, E. , Fransson, G. , Jaldemark, J. , Ryberg, T. & et al. (2019). Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education. Postdigital Science and Education, vol. 1: 2, ss. 427-445.    

Sundgren, M. (2017). Blurring Time And Place In Higher Education With Bring Your Own Device Applications: A Literature Review. Education and Information Technologies, vol. 22: 6, ss. 3081-3119.    

Doktorsavhandlingar

Sundgren, M. (2023). Exploring digital technologies in higher educational settings : Enabling a community of inquiry. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 393)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Mozelius, P. , Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Sundgren, M. (2020). The Concept of ‘Bringing Your Own Device’ in Scaffolded and Augmented Education. I Augmented Reality in Education : A New Technology for Teaching and Learning. Springer (Springer Series on Cultural Computing). S. 59-70.  

Mozelius, P. , Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Sundgren, M. (2019). Augmented Education : Location-Based Games for Real-World Teaching and Learning Sessions. I Augmented Reality Games I. Springer (Augmented Reality Games). S. 217-235.  

Fredriksson, U. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2012). Weak readers in the Nordic Countries : Gender, immigrant background, socioeconomic background, enjoyment of reading and school related factors.. I Northern Lights on PISA 2009 : focus on reading. Köpenhamn : Nordisk ministerråd (TemaNord). S. 23-43.

Konferensbidrag

Sundgren, M. (2023). Närvaro eller frånvaro : Sociala medier för lärande. I Konferens i pedagogiskt arbete, 2023 : Book of abstracts. Linköping : (Linköping University Electronic Press Workshop and Conference Collection). S. 27--28.  

Gunnars, F. , Palmquist, A. & Sundgren, M. (2021). Adult education teacher’s perception of gamification implemented in distance education. I Proceedings of ICERI2021 Conference. Barceló Sevilla Renacimiento, Sevilla, Spanien : . S. 3049--3056.  

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Sundgren, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Building a network for collaborative support in professional development . I NETWORKED LEARNING 2020 : PROCEEDINGS FOR THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKED LEARNING. Kolding, Denmark : . S. 108--111.    

Boström, L. & Sundgren, M. (2019). Digital Visualization Compared toTraditional Teaching in Geometry : -about Students' Results and Attitudes. Paper presented at the ECER 2019, Hamburg, 3-6 September, 2019

Sundgren, M. & Mozelius, P. (2018). Active Learning Classrooms to Support Collaborative Group Learning in Higher Education - the Teacher Perspective. Paper presented at the ECER 2018, Bolzano Italy, 4-7 September, 2018    

Mozelius, P. & Sundgren, M. (2018). Furnishing for the future - teacher experiences of Active Learning Classrooms. I INTED 2018 PROCEEDINGS. Valencia : (INTED Proceedings). S. 3115--3123.  

Sundgren, M. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. , Mozelius, P. & Öberg, L. (2017). Design of Active Learning Spaces for Blended Learning Groups - the Teacher Perspective. I International Forum on Active Learning Classrooms, Minnesota, MN, August 9-11 2017.

Sundgren, M. & Jaldemark, J. (2016). Breaking the boundaries of space and time : A review of applications of bring-your-own-device in higher education. Paper presented at the 10th International Conference on Networked Learning 2016, Lancaster, 9-11 may 2016  

Jaldemark, J. , Sundgren, M. & Bostedt, G. (2012). Mobile Learning As A Vehicle To Change Higher Education. Paper presented at the Rwanda International Conference on Technology in Education, 5-7 September, Kigali

Rasmusson, M. , Sundgren, M. & Sahlin, S. (2008). Podcasting and blogging - the way to learn? : Presented at the European Conference on Educational Research 2008 in Gothenburg Sept 10.

Rapporter

Boström, L. , Sjöström, M. , Karlsson, H. , Sundgren, M. , Andersson, M. , Olsson, R. & Åhlander, J. (2018). Digital visualisering i skolan : Mittuniversitetets slutrapport från förstudien. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Jaldemark, J. , Fredriksson, G. , Sundgren, M. & Jonsson, J. (2014). Slutrapport MUML – MittUniversitetet och Mobilt Lärande: En försöksverksamhet. Härnösand : Mittuniversitetet

Fredriksson, U. , Sundgren, M. , Lundgren, M. & Oskarsson, M. (2013). Digital och traditionell läsning : Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009. Stockholm : Skolverket (Skolverkets aktuella analyser ).    

Pettersson, A. , Oskarsson, M. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Sollerman, S. , Eliasson, N. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 398).  

Taube, K. , Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Karlsson, K. , Pettersson, A. , Ingemansson, I. , Hammarberg, N. , Oscarsson, M. & et al. (2010). Rustad att möta framtiden? : PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm : Fritzes (Internationella studier, Rapporter, Skolverket 352).

Övrigt

Sundgren, M. (2011). Pedagogiska ställningstaganden för en ny lärplattform vid Mittuniversitetet. Härnösand : Mittuniversitetet..  

Sidan uppdaterades 2023-11-13