Nicholas Sheppard

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

Bakgrund

Magisterexamen inom ämnet Engelska

Undervisning

Kurser på A-nivån (fristånde och lärarutbldningen)
Kultur i engelskspråkiga länder
Engelskspråkig litteratur
Språkfärdighet (skriftlig och muntlig)

Friståendekurser:
Business Writing
Talking Business in English

Kurser inom lärarutbildningen på 1-3 och 4-6 - inom lärarprogrammet och lärarlyftet

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Deutschmann, M. , Dyrvold, K. , Gregersdotter, K. , Sheppard, N. & David , M. (2006). Kollaborativ Inlärning som startpunkt för utveckling av internetkurser inom ämnet engelska. I Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknologi. Patrik Svensson (red.).. S. 215-240.

Sidan uppdaterades 2024-02-14