Saga Dorani

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 81 26
  • E-postadress: saga.dorani@miun.se
  • Rumsnummer: D346