Saga Dorani

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Programansvarig för det beteendevetenskapliga programmet
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 81 26
  • E-postadress: saga.dorani@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5
  • Rumsnummer: D346
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik