Sandra Lund | miun.se

Sandra Lund

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428743
  • E-postadress: sandra.lund@miun.se
  • Rumsnummer: E 207
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Bakgrund

Tidigare anställning som grundskolelärare och doktorand

Forskningsområden

Lärares och rektorers arbete i glesbygd (rural education).
Rektorers rörlighet

Undervisning

Rektorsprogrammet och Fortbildning för rektorer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lund, S. (2022). The geographic periphery as architecture for leadership practice with Swedish primary school principals : a peripatetic leading practice. International Journal of Leadership in Education,  

Konferensbidrag

Sahlin, S. & Lund, S. (2021). Examining the Leadership Preparation Program for Aspiring Principals in Sweden. Paper presented at the European Conference of Educational Research: Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations, Genéva,Switzerland, [DIGITAL], September 6-10, 2021,

Sidan uppdaterades 2022-11-18