Sandra Lund

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428743
  • E-postadress: sandra.lund@miun.se
  • Rumsnummer: E 207
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Bakgrund

Tidigare anställning som grundskolelärare och doktorand

Forskningsområden

Lärares och rektorers arbete i glesbygd (rural education).
Rektorers rörlighet

Undervisning

Rekryteringsutbildning, Rektorsprogrammet och Fortbildning för rektorer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lund, S. & Karlberg-Granlund, G. (2023). Making Rural Areas Attractive for Teachers and Principals : Putting Rural Educational Settings on the Agenda. Nordic Studies in Education, vol. 43: 2, ss. 181-196.  

Lund, S. (2022). The geographic periphery as architecture for leadership practice with Swedish primary school principals : a peripatetic leading practice. International Journal of Leadership in Education,  

Konferensbidrag

Sahlin, S. , Sjöstrand, M. , Styf, M. & Lund, S. (2023). School principals coping strategies during a time of leading schools in a low intensive crisis : A Swedish case. Paper presented at the International Congress for School Effectiveness and Improvement: Educational systems learning under challenging circumstances- Global perspectives, collaboration and local solutions for reimagining schooling, Vina Del Mar, Chile, January 10-13, 2023

Sahlin, S. , Styf, M. & Lund, S. (2022). Lessons learned about principal leadership during the Covid-19 pandemic : To be close at a distance. Paper presented at the Nordic Educational Research Association: Education and involvement in precarious times, Reykjavik, Iceland, June 1-3, 2022

Sahlin, S. & Lund, S. (2021). Examining the Leadership Preparation Program for Aspiring Principals in Sweden. Paper presented at the European Conference of Educational Research: Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations, Genéva,Switzerland, [DIGITAL], September 6-10, 2021,

Sidan uppdaterades 2023-02-01