Sara Ödmark

Spara favorit

Bakgrund

Journalist med bakgrund bland annat som reporter, programledare, producent och redaktör inom Sveriges Radio och Sveriges Television.

Forskningsområden

Medie- och kommunikationsvetenskap

Pågående forskning

Licentiatavhandling om politisk humor.

Undervisning

Undervisar på Journalistprogrammet. Specialiserad på etermedier.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2016). Going Viral : News Sharing and Shared News in Social Media. OBS - Observatorio, vol. 10: 4, ss. 132-149.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje?. I Mittfåra och marginal. Göteborg : SOM-institutet (SOM-rapport).  

Konferensbidrag

Karlsson, M. , Ingela, W. & Ödmark, S. (2017). Towards Politicized Tabloid News Online? : A Methodological Assessment of the Spreading of Online News. Paper presented at the International Communication Association 2017

Rapporter

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje : En studie om nyhetsdelning i sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 20).