Sara Ödmark

Sara Ödmark

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: 010-142 87 89
  • E-postadress: sara.odmark@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: DEMICOM
  • Anställd vid ämnet: Bildjournalistik, Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap

Bakgrund

Journalist med bakgrund bland annat som reporter, programledare, producent och redaktör inom Sveriges Radio och Sveriges Television.

Forskningsområden

Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskning

Doktorsavhandling om politisk humor.

Undervisning

Undervisar på Journalistprogrammet.

Forskningsprojekt

Pågående

Politisk humor

Avslutade

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Koivukoski, J. & Ödmark, S. (2020). Producing Journalistic News Satire : How Nordic Satirists Negotiate a Hybrid Genre. Journalism Studies, vol. 21: 6, ss. 731-747.  

Ödmark, S. (2018). Making news funny : Differences in news framing between journalists and comedians. Journalism - Theory, Practice & Criticism,  

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2016). Going Viral : News Sharing and Shared News in Social Media. OBS - Observatorio, vol. 10: 4, ss. 132-149.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2019). Den virala vinden : Om de nyheter som lajkas, delas och kommenteras. I Nyheter - allt mer en tolkningsfråga? : Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018. Institutet för Mediestudier. S. 47-58.  

Ödmark, S. (2019). Komikern som nyhetsförmedlare. I Nyheter - allt mer en tolkningsfråga? : Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018. Institutet för Mediestudier. S. 145-152.  

Ödmark, S. (2018). "Det var över gränsen!" Politisk humor som vattendelare, ventil och katalysator. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 92-92.  

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje?. I Mittfåra och marginal. Göteborg : SOM-institutet (SOM-rapport).  

Konferensbidrag

Ödmark, S. (2019). Challenging consensus: Three comedy controversies and what they tell us about the double-edged sword of humour. I Panel: Political humour scandals and sensations in Nordic media publicity, Nordmedia, Malmö, August 2019..

Ödmark, S. (2019). The Comedian as a Journalistic Actor : Self-Perceptions and Ideals of Political Satirists. Paper presented at the The 69th Annual International Communication Association Conference, Washington, D.C., 24-28 May, 2019

Ödmark, S. (2018). Making news funny - differences in news framing between journalism and political comedy. Paper presented at the ECREA 2018, Lugano, Switzerland, 31 October - 3 November, 2018

Karlsson, M. , Ingela, W. & Ödmark, S. (2017). Towards Politicized Tabloid News Online? : A Methodological Assessment of the Spreading of Online News. Paper presented at the International Communication Association 2017

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2015). From Kittens to Racism : News Sharing and Shared News in Social Media. Paper presented at the The 22nd Nordic Conference on Media and Communication Research, Copenhagen, August 13-15, 2015

Rapporter

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje : En studie om nyhetsdelning i sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 20).