Sara Skott

Docent|Associate Professor

  • Tjänstetitel: Docent
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427821
  • E-postadress: sara.skott@miun.se
  • Besöksadress: M-huset, Sundsvall
  • Rumsnummer: M 314B
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre, Forum för Genusvetenskap
  • Anställd vid ämnet: Kriminologi

Forskningsområden

Dödligt våld och våld
Sexuellt motiverade mord
Våld och maskulinitet
Kritisk kriminologi
Gotisk kriminologi


Homicide and violence
Sexual homicide
Violence and masculinities
Critical Criminology
Gothic Criminology

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Skott, S. (2021). Disaggregating Violence : Understanding the Decline. Journal of Interpersonal Violence, vol. 36: 15-16, ss. 7670-7694.  

Skott, S. , Nyhlén, S. & Giritli Nygren, K. (2021). In the Shadow of the Monster: Gothic Narratives of Violence Prevention. Critical Criminology, vol. 29: 2, ss. 385-400.    

Skott, S. , Beauregard, E. & Darjee, R. (2021). Sexual and Nonsexual Homicide in Scotland: Is There a Difference?. Journal of Interpersonal Violence, vol. 36: 7-8, ss. 3209-3230.  

Skott, S. , Beauregard, E. , Darjee, R. & Martineau, M. (2021). The consistency of sexual homicide characteristics and typologies across countries : a comparison of Canadian and Scottish sexual homicides. Journal of Sexual Aggression, vol. 27: 1, ss. 18-34.    

Skott, S. & Skott Bengtson, K. (2021). ‘You’ve met with a terrible fate, haven’t you?’ : A Hauntological Analysis of Carceral Violence in Majora’s Mask. Games and Culture,    

Skott, S. (2019). Disaggregating Homicide : Changing trends in subtypes over time. Criminal justice and behavior, vol. 46: 11, ss. 1650-1668.  

Skott, S. , Beauregard, E. & Darjee, R. (2019). Female Sexual Homicide Offenders: A Descriptive and Comparative Study. Journal of Forensic Sciences, vol. 64: 1, ss. 154-162.    

Skott, S. (2019). Sexual Homicide Targeting Children : Exploring Offender, Victim, and Modus Operandi Factors. International journal of offender therapy and comparative criminology, vol. 63: 9, ss. 1663-1680.  

Skott, S. (2015). Homicide in Scotland : The need for a deeper understanding. Scottish Justice Matters, vol. 3: 3, ss. 36-37.  

Doktorsavhandlingar

Skott, S. (2018). Changing Types of Homicide in Scotland and their Relationship to Changing Types of Wider Violence. Diss. Edinburgh : The University of Edinburgh, 2018  

Konferensbidrag

Skott, S. (2019). Homicide and Violence in Scotland : Changing Subtypes over Time. Paper presented at the Stockholm Criminology Symposium 2019, STOCKHOLM JUNE 10-12, 2019

Skott, S. (2019). Maskulinitet och våld i förändring : Vertigo of Masculinity. Paper presented at the Genusmarathon 2019, Östersund, 21 mars, 2019

Skott, S. (2018). A Typology of Homicide in the Context of the Crime Drop. Paper presented at the European Society of Criminology Conference in Sarajevo, Bosnia Herzegovina, Aug 29 - Sep 1, 2018

Skott, S. (2016). Homicide in Scotland – the need for a deeper understanding. Paper presented at the The 72nd Annual American Society of Criminology Conference in New Orleans, Louisiana, Nov 16-19, 2016

Skott, S. (2016). Homicide in Scotland: The need for a deeper understanding. Paper presented at the The 16th Annual European Society of Criminology Conference in Muenster, Germany, September 21-24, 2016

Skott, S. (2016). Homicide in Scotland: Changing subtypes over time. Paper presented at the Stockholm Criminology Symposium 2016, June 10-12, 2016

Skott, S. (2016). The Relationship between Homicide and Serious Violence: The need for further examination. Paper presented at the International Homicide: The EHM and methodological challenges - An international homicide symposium in Edinburgh 2016

Skott, S. (2015). The Relationship between Homicide and Serious Violence: The Need for Further Examination. Paper presented at the The 15th Annual European Society of Criminology Conference in Porto, Portugal, September 2-5, 2015

Rapporter

Olofsdotter, G. , Bolin, M. , Giritli Nygren, K. , Haj Brade, L. , Nyhlén, S. & Skott, S. (2020). "Att planera ett träd och låta det växa" - om arbete med jämställdhet och mångfald i SCA Skog AB. Sundsvall : Mid Sweden University  

Övrigt

Skott, S. & McVie, S. (2019). Reduction in homicide and violence in Scotland is largely explained by fewer gangs and less knife crime (AQMeN Research Briefing).

Skott, S. , Beauregard, E. & Darjee, R. (2017). Sexual Homicide in Scotland (AQMeN Research Briefing).