Sophie Kolmodin

Spara favorit

Undervisning

Jag har för närvarande undervisning i sociologi på risk- och krishanteringsprogrammet samt personal- och arbetslivsprogrammet i Östersund.