Stefan Eriksson

Projektledare|Project Manager

  • Tjänstetitel: Projektledare
  • Avdelning: Avdelningen för infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: 010-142 88 64
  • E-postadress: stefan.eriksson@miun.se
  • Rumsnummer: O408