Stig Welinder

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Welinder, S. (2019). The northern margin of cereal cultivation in Sweden during the Middle Ages. Fornvännen, vol. 114: 1, ss. 36-42.

Jans, I. , Lundqvist, R. & Welinder, S. (2015). Dalrunornas svanesång. Fornvännen, vol. 110: 1, ss. 43-47.    

Welinder, S. (2013). Arkeologi i utmark. Rättvikskrus, vol. 33, ss. 23-29.

Welinder, S. (2013). Comments on "Changing landscapes - a GIS analysis of Neolithic site location and shore displacement in Eastern Central Sweden". The Journal of Archaeology and Ancient History, : 6, ss. 2-3.  

Welinder, S. (2013). Skogsfinsk arkeologi. Finnsam Information, vol. 19: 1, ss. 18-21.

Stenbäck Lönnquist, U. & Welinder, S. (2011). Att gräva i kolbottnar och kolarkojor. Fornvännen, vol. 106: 3, ss. 205-214.  

Andersson, J. , Elfwendahl, M. , Gustafson, G. , Hägerman, B. , Lundqvist, R. , Lönnquist, U. S. , Ulfsdotter, J. & Welinder, S. (2011). Visible men and elusive women. International Journal of Historical Archaeology, vol. 15: 1, ss. 10-29.  

Jacobsson, L. & Welinder, S. (2010). Fäbolivets arkeologi med tysta och talande människor. Populär arkeologi, : 2, ss. 26-27.

Olofsson, C. , Stenbäck, U. & Welinder, S. (2009). Mittuniversitetets arkeologi i Jämtlands medeltid. Oknytt, : 1/2, ss. 17-23.

Berglund, B. & Welinder, S. (2009). The historical archaeology of the medieval crisis in Scandinavia. Current Swedish Archaeology, vol. 17, ss. 55-78.

Olofsson, C. & Welinder, S. (2007). Mittuniversitetets arkeologi i Jämtlands medeltid. Oviks- och Myssjöbygden, , ss. 68-74.

Olofsson, C. , Stenbäck Lönnquist, U. & Welinder, S. (2007). Munkbovallen. Oviks- och Myssjöbygden, , ss. 68-74.

Wallman, S. & Welinder, S. (2007). När piprökningen kom till Jämtland : Om pipfynd i arkeologiska utgrävningar. Jämten, vol. 101, ss. 132-139.

Welinder, S. (2006). Fornvännen och de första kvinnliga arkeologerna. Fornvännen, vol. 101: 2, ss. 85-94.

Stenbäck Lönnquist, U. & Welinder, S. (2005). The archaeology of complex feelings. K.A.N. : kvinner i arkeologi i Norge, vol. 25, ss. 36-51.

Welinder, S. (2002). Dalsby kapell, arbetsmiljö och blyförgiftning. Sätersmeden - Säters hembygdsförenings årsskrift, vol. 9, ss. 31-33.

Welinder, S. (2002). Kommentar til Hein Bjartman artikkel "Om oversiktskunnskapen. Refleksjoner i anledning Anders Hagens 80-års dag". Primitive tider, vol. 5, ss. 176-177.

André, A. M. , Dahlén, K. , Grexing, M. , Lij, J. , Linde, P. , Lövgren, A. , Mellergård, G. , Nathanaelsson, Å. & et al. (2001). Arkeologi och kulturmiljövård : Vad och varför. Fornvännen, vol. 96, ss. 177-180.

Welinder, S. (2001). Grundforskning och utbildning inom osteologin. Benbiten, vol. 14: 2

Welinder, S. (2001). The archaeology of old age. Current Swedish Archaeology, vol. 9, ss. 163-175.

Welinder, S. (2000). Archaeological university education and professional archaeology in Sweden. Current Swedish Archaeology, vol. 8, ss. 209-221.

Welinder, S. (2000). Vikingar förr och nu. Sool-öen - Solleröns hembygdsbok, vol. 29, ss. 5-13.

Welinder, S. (1999). Amerikautvandringen från Stora Skedvi på 1800-talet. Skedvi-plogen. Tidskrift utgiven av Stora Skedvi Hembygsförening, vol. 22, ss. 12-16.

Welinder, S. (1999). The uniformization of archaeology in the Swedish-Norwegian kingdom 1814-1905. Acta Archaeologica, vol. 70: 1, ss. 227-245.

Welinder, S. (1998). Arkeologi och människor. Fornvännen, , ss. 199-200.

Engman, A. & Welinder, S. (1998). Comments on The problem-oriented scientific bibliography as a research method. Norwegian Archaeological Review,

Welinder, S. (1998). Finnkyrkogården vid Väderbacken. Svedjenävan, : 2

Welinder, S. (1998). Gabriel Gustafson i Norge. Viking, vol. 63, ss. 7-35.

Welinder, S. (1998). Internet-arkeologi. Fornvännen, vol. 93, ss. 255-258.

Welinder, S. (1998). The cultural construction of childhood in Scandinavia, 3500 BC - 1350 AD. Current Swedish Archaeology, vol. 6, ss. 185-204.

Welinder, S. (1997). Arkeologi i massmedia. Fornvännen, vol. 92, ss. 19-32.

Welinder, S. (1997). Fornfynd i Stora Skedvi. Skedvi-plogen - Tidskrift utgiven av Stora Skedvi Hembygdsförening, vol. 20, ss. 14-15.

Welinder, S. (1997). Rysk arkeologi efter Gorbatjov. Fjölnir, vol. 16: 3, ss. 4-10.

Welinder, S. (1997). Torpen väntar på sin arkeologiska historia. Populär arkeologi, vol. 15: 2, ss. 4-9.

Welinder, S. (1996). Arkeologi vid Mitthögskolan. Fjölnir - medlemstidning för arkeologiska föreningen Fjölnir, Uppsala, vol. 15, ss. 5-11.

Kristensson, A. , Olson, C. & Welinder, S. (1996). Ecofacts indicating Late Neolithic and Early Bronze Age farming i Sweden. Tor : meddelanden från Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker, vol. 28, ss. 53-67.

Artiklar, recensioner

Welinder, S. (2015). The land is burning. Historical novel about a people who came to colonize large parts of Sweden. Fornvännen, vol. 110: 1, ss. 63-64.

Welinder, S. (2014). Kalda and elk. Fornvännen, vol. 109: 1, ss. 60-60.

Welinder, S. (2014). Recension av "Kälda och Älgen". Fornvännen, vol. 109, ss. 60  

Welinder, S. (2013). Recension av "Stalotomterna. En kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornlämningstyp". Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 64, ss. 102-104.

Welinder, S. (2012). Recension av "Förmodern globalitet - essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10 000 år". Respons, : 6, ss. 73

Welinder, S. (2010). Recension av "Det gamla Uppsala. Berättelser & metaforer.. Fornvännen, vol. 105, ss. 79-80.

Welinder, S. (2009). Recension av "Liminal landscapes. Beyond the concepts of "marginality" and "periphery". Fornvännen, , ss. 227-299.

Welinder, S. (2007). [Recension av] Per Lagerås: The ecology of expansion and abandonment. Medieval and post-medieval land-use and settlement dynamics in a landscape perspective. Fornvännen, vol. 102: 2, ss. 141-143.

Welinder, S. (2005). Recension av "Gränser i livet - gränser i landskapet. Generationsrelationer och rituella praktiker i södermanländska bronsålderslandskap". Fornvännen, vol. 100, ss. 218-220.

Welinder, S. (2004). Recension av "Freja. Sagan om Valhalla.". Fornvännen, vol. 99, ss. 76-77.

Welinder, S. (2003). Recension av "Et arkeologisk liv. primitive tider.. Fornvännen, vol. 98, ss. 335-336.

Welinder, S. (2002). Recension av "Det andra påseendet" och "Den omvända diskursen". Fornvännen, vol. 97, ss. 317-321.

Welinder, S. (1998). Recension av "Gåten om kong Raknes grav. Hovedtrekk i norsk arkeologi". Arkeo. Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen, : 1, ss. 33-35.

Welinder, S. (1998). Recension av “Relativ betydelse. Individualitet och totalitet i arkeologisk kulturteori”. Fornvännen, vol. 93, ss. 66-67.

Welinder, S. (1998).  Recension av ”Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Stenåldern”. Fornvännen, vol. 93, ss. 261-262.

Welinder, S. (1997).  Recension av ”Fra ting til tekst. Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning”. Fornvännen, vol. 93, ss. 256-258.

Welinder, S. (1997). Recension av ”Gustaf Hallström – arkeolog i världskrigens epok”. Fornvännen, vol. 93, ss. 277-279.

Welinder, S. (1997). Recension av ”Landscapes and life. Studies in honour of Urve Miller”. Fornvännen, vol. 93, ss. 276-277.

Welinder, S. (1996). Recension av ”On the track of a prehistoric economy. Maglemosian subsistence in early postglacal South Scandinavia”. Fornvännen, vol. 91, ss. 179-180.

Welinder, S. (1996). Recension av "Oscar Montelius 150 år". Fornvännen, vol. 91, ss. 51-52.

Böcker

Welinder, S. (2013). Rättviks finnmark på 1600-talet. Falun : Finnbygdens förlag

Welinder, S. (2009). Sveriges historia : 13000 f.Kr.- 600 e.Kr. stockholm : Norstedts Förlag

Welinder, S. (2008). Jämtarna och samerna kom först. Östersund : Jamtli

Welinder, S. (2008). Uppgrävt och nedskrivet : Om arkeologi och kulturmiljövård i massmedierna. Stockholm : Riksantikvarieämbetet

Hansson, A. , Olsson, C. , Storå, J. , Welinder, S. & Zetterström, Å. (2005). Agrarkris och ödegårdar i Jämtland. Östersund : Jamtli förlag

Welinder, S. (2003). DNA, etnicitet, folk och folkvandringar. Lindome : Bricoleur Press

Welinder, S. (2003). Min svenska arkeologihistoria : ett ekonomiskt och socialt perspektiv på 1900-talet. Lund : Studentlitteratur

Welinder, S. , Pedersen, E. A. & Widgren, M. (1998). Det svenska jordbrukets historia 1. Jordbrukets första femtusen år 4000 f kr - 1000 e kr.. Stockholm : Natur och Kultur

Kapitel i böcker, del av antologier

Stenbäck Lönnquist, U. & Welinder, S. (2014). Det evigt vassa : Brynstenar som det upprepade och ständiga. I Med hjärta och hjärna : En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh. Göteborg : Göteborgs universitet (GOTARC Series A). S. 313-325.

Kjellström, A. & Welinder, S. (2012). Old Age in Prehistory. I Alter(n) anders denken : Kulturelle und biologische Perspektiven. Köln : Böhlau. S. 71-91.

Snäll, A. & Welinder, S. (2012). Staden utefter ån - en arkeologisk utgrävning i Tidaholm. I Gränsland i krigens skugga. Skara : Västergötlands fornminnesförenings tidskrift (Västergötlands fornminnesförenings tidskrift). S. 258-262.

Kjellström, A. , Lidén, K. , Olofsson, C. , Olson, C. , Stenbäck Lönnquist, U. & Welinder, S. (2009). Barnen på Tibrandsholm. I Västerhus : Kapell, kyrkogård och befolkning. Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. S. 236-243.

Welinder, S. & Ceder, Y. (2009). De små berättelserna blir stora. I Arkeologisk framtid : Tretton essäer om arkeologins nu och sedan. Lund : Lunds universitet. S. 21-35.

Welinder, S. (2009). Den äldre järnålderns lilla landskap utanför Malmö. I Gården i landskapet : Tre bebyggelsehistoriska studier. Malmö : Malmö museer.

Welinder, S. , Hadevik, C. , Gidlöf, K. & Rudebeck, E. (2009). Grismönster i gropkaos : En korrespondensanalys av djurben i tidigneolitiska gropar. I Tematisk rapportering av Citytunnelprojektet. Malmö : Malmö museer (Rapport / Malmö Museer. Arkeologienheten). S. 137-156.

Welinder, S. (2009). Överhogdalbonadernas vikingatid. I Vikingatida spår. Östersund : Jamtli förlag (Jämten). S. 54-69.

Stenbäck Lönnquist, U. & Welinder, S. (2008). Cattle, dung and clay tobacco pipes. I Facets of archaeology : Essayes in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. Oslo : Unipub (Oslo archaeological serie). S. 169-178.

Welinder, S. (2008). The Early Medieval aristocracy and market, outlying land and deserted farms in Jämtland. I Peripheral communities : Crisis, Continuity and Long-term Survival. Uppsala : Sveriges Lantbruksuniversitet (Reports Department for Urban and Rural Development). S. 29-41.

Apel, J. & Welinder, S. (2007). Ett torp och ett artefaktmönster. I Torpens arkeologi. Stockholm : Riksantikvarieämbetet. S. 139-171.

Ulfdotter, J. & Welinder, S. (2007). Musik på ett småbruk i skogen. I Torpens arkeologi. Stockholm : Riksantikvarieämbetet. S. 201-212.

Sten, S. & Welinder, S. (2007). The eternal traveller from Barum. I On the road : Studies in honour of Lars Larsson. Stockholm : Almqvist & Wiksell (Acta archaeologica Lundensia. Series in 4o). S. 318-.

Stenbäck Lönnquist, U. & Welinder, S. (2006). Folkhemmet möter butöserna. I Samfunn, symboler og identitet : festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Bergen : Universitetet i Bergen (UBAS, Nordisk / Universitetet i Bergen). S. 387-398.

Welinder, S. (2006). Skogen och finnmarken : Ett möte mellan människor på 1600-talet. I Människor och färdvägar. Stjärnsund : Sockenbokskommitté (Husby socken i Dalarna). S. 61-67.

Welinder, S. (2004). Arkeologins gränser. I Mellan Thomsen och Däniken : Oenig diskussion kring altenativ arkeologi. Lindome : Bricoleur Press. S. 23-39.

Welinder, S. (2004). Ethics and academic education in archaeology. I Swedish archaeologists on ethics. Lindome : Bricoleur Press. S. 23-34.

Andersson, P. & Welinder, S. (2004). Ett efterord om oenighet, tankeoreda och tolerans. I Mellan Thomsen och Däniken : Oenig diskussion kring alternativ arkeologi. Lindome : Bricoleur Press. S. 187-197.

Olofson, S. & Welinder, S. (2004). Historiens avfall. I Blickar bakåt. : Elva uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand : Mitthögskolan, Institutionen för humaniora (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund). S. 7-21.

Welinder, S. (2004). Storsjöodjurets arkeologi, biologi och mytologi. I Minne och myt : Konsten att skapa det förflutna. Lund : Nordic Academic Press (Vägar till Midgård). S. 195-206.

Welinder, S. (2003). Christianity, politics and ethnicity in Early Medieval Jämtland, Mid Sweden. I The cross goes north. Processes of conversion in Northern Europe, AD 300-1300 : Processes of conversion in Northern Europe, AD 300-1300. Woodbridge, Suffolk, UK : York Medieval Press. S. 509-530.

Enberg, C. & Welinder, S. (2003). Manlig ordning genom det kvinnliga i Jämtlands järnålder. I Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka. Stockholm : Almqvist & Wiksell. S. 190-.

Johnsen, B. & Welinder, S. (2002). Johanna Mestorf : The link between Swedish and continental archaelogy in the Golden Age. I Eine Dame zwichen 500 Herren : Johanna Mestorf - Werk und Wirkung. Münster : Waxmann Verlag. S. 71-101.

Welinder, S. (2001). Comment. I Swedish archaeological bibliography. Vitterhetsakademiens bibliotek.

Kronholm, A. & Welinder, S. (2001). Den arkeologiska vardagen eller positivistiska vedermödor. I Tvättbjörnar och länsherrar : Tio artiklar om berättelser, text och föremål. Härnösand : Mittuniverstitetet (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund). S. 87-98.

Thuresson, K. & Welinder, S. (2001). Väderbacken 1678. I Plats, landskap, karta : En vänatlas till Ulf Sporrong. Stockholm : Stockholm University. S. 52-53.

Welinder, S. (1999). Carl Larsson som arkeologisk litteratör. I Glyfer och arkeologiska rum : En vänbok till Jarl Nordbladh. Göteborg : Univ. Institutionen för arkeologi (GOTARC. Series A). S. 201-214.

Welinder, S. (1999). Förord. I Makt och kraft, människor och kön. Östersund : Mitthögskolan. S. 7-8.

Johnsson, C. , Ross, K. & Welinder, S. (1999). Gender, material culture, ritual and gender system : A prehistoric example based on sickles. I Gender and material culture in archaeological perspective. Basingstoke : Macmillan (Studies in gender and material culture). S. 169-184.

Welinder, S. (1999). Mansarkeologi inom ett genderperspektiv. I Han, hon, den, det : Att integrera genus och kön i arkeologi. Lund : University of Lund, Institute of Archaeology (Report series / University of Lund, Institute of Archaeology). S. 126-137.

Welinder, S. (1998). En region tar form. I Drömmen om Jämtland. Östersund : Mitthögskolan. S. 11-14.

Welinder, S. (1998). Inledning. I Etnicitet eller kultur. Östersund : Mitthögskolan. S. 7-9.

Welinder, S. (1998). Pre-neolithic farming in te Scandinavian Peninsula. I Harvesting the sea, farming the forest : The emergence of Neolithic societies in the Baltic region. Sheffield : Sheffield Academic Press (Sheffield archaeological monographs). S. 165-173.

Welinder, S. (1998). Storsjöodjurets arkeologi. I Humanister föreläser om Wales, Irland och Jämtland. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan). S. 95-110.

Welinder, S. (1998). Vad är humaniora?. I Humanister föreläser om Wales, Irland och Jämtland. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan). S. 7-14.

Welinder, S. (1997). Att växa upp till man på stenåldern. I Gender och arkeologi. östersund : Mitthögskolan. S. 63-87.

Evans, J. & Welinder, S. (1997). Dog the Barker. I Till Gunborg : Arkeologiska samtal. Stockholm : Stockholms univ. Institutionen för arkeologi (SAR : Stockholm archaeological reports). S. 281-290.

Welinder, S. (1996). Att skriva, berätta, samla, kasta bort och gräva fram. I Dalarna 1996 : Dalarnas hembygdsbok. Falun : Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund (Dalarna - Dalarnas hembygdsbok). S. 35-52.

Konferensbidrag

Welinder, S. (2014). Förhållanden i Finland vid tiden för migrationen. I Finnsams vinterkonferens i Karlskoga anno 2014 : en slutrapport. Örebro : (Finnbygder i samverkan). S. 7--7.  

Kjellström, A. & Welinder, S. (2010). Capturing the moment : Chewing today and 10 000 years ago. I Socialisation : recent research on childhood and children in the past : proceedings from the 2nd International Conference of the Society for the Study of Childhood in the Past in Stavanger, Norway, 28-30th September 2008. Stavanger : (AmS-skrifter). S. 55--63.

Stenbäck Lönnquist, U. & Welinder, S. (2007). Genus och materialitet. : Kvinnor, kor, kasa och kritpipor. I Genusmaraton 2007 : Mittsveriges genusforskare på frammarsch. Östersund : (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 118--125.

Welinder, S. (2007). Hällbilder, djur, människor och röd färg. I IV mittnordiska arkeolopgidagar. Saarijärvi 14.-16. juni 2007.. Jyväskylä : . S. 57--62.

Welinder, S. (2004). Marinarkeologi i Jämtland, 900-1800 e.Kr.. I Bottnisk kontakt XI : Maritimhistorisk konferens, Länsmuseet Västernorrland 1-3 februari 2002 : huvudtema: Båtar och skepp i äldre tid (förhistoria-medeltid). Härnösand : . S. 94--100.

Welinder, S. (2004). På väg mot demokratisk anarki. I Current issues in Nordic archaelogy : Proceedings of the 21th Confernce of Nordic Archaeology, 6-9 september 2001, Akureyri, Iceland.

Welinder, S. (2003). Identitetsskapande arkeologi på 1990-talet. I Midtnordisk arkeologisymposium 1999 : Trondheim 28.-30. mai. Trondheim : (Vitark). S. 121--127.

Welinder, S. (2002). Deserted farms in outlying land in Mid Sweden. I Centre, region, periphery : Medieval Europe, Basel 2002 ; 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology, 3. Internationaler Kongress der Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, 3ème Congrès international de l'Archéologie médiévale et post-médiévale, Basel (Switzerland) 10.-15. September 2002 ; preprinted papers. Vol. 3. Hertingen : . S. 109--113.

Welinder, S. (2002). Fäbodar i Jämtland. I Fjellet som ressurs : Föredrag hållna vid det 23:e jemtsk-trönderske historiedagene den 24-26 augusti 2001, i Ålen, Sör-Tröndelag. Östersund : (Forskningsrapport / Landsarkivet i Östersund). S. 23--28.

Welinder, S. (2001). Analiz poselentjenskoj struktury neolititjeskich stojanok Sjevetsii. I Materialy mezhdunarodnoj konferentsii ”Kamennyj vek evropejskich ravnin".. S. 176--181.

Welinder, S. (2000). Deserted farms in Jämtland. I Environmental changes in Fennoscandia during the late Quaternary. Lund : (Lundqua report). S. 143--143.

Welinder, S. (2000). The archaeology of old age in a Neolithic population. I Chronolgy of the Neolithic period in Eastern Europe : Abstracts of the reports of the International Conference dedicated to the memory of Prof. N.N. Gurina. Sankt Petersburg.. S. 9--9.

Welinder, S. (1997). The Stone Age landscape of coastal Southeast Sweden at the Neolithic transition. I The built environment of coast areas during the Stone Age. Gdańsk : . S. 87--97.

Rapporter

Hedeager, L. & Welinder, S. (2005). FoU-evaluering : En utredning av tiden 1994-2004. Stavanger :

Hedeager, L. & Welinder, S. (2005). FoU-evaluering : Research evaluation. A report for the years 1994-2004. Stavanger :

Welinder, S. (2003). Skogsfinnarna i den svenska maktstaten : Lokalhistoria, etnicitet och landskap. Stora Skedvi :  

Welinder, S. (2000). Arkeologisk yrkesidentitet. Tromsø : Universitetet i Tromsø (Stensilserie / Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø. B, historie 59).

Hermansson, R. & Welinder, S. (1997). Norra Europas trindyxor. Östersund : Mitthögskolan

Samlingsverk (redaktör)

Welinder, S. (ed.) (2014). Skogsfinsk arkeologi : etnicitet i det materiella. Falun : Finnbygdens förlag

Welinder, S. (ed.) (2007). Torpens arkeologi. Stockholm : Riksantikvarieämbetet

Andersson, P. (ed.) & Welinder, S. (ed.) (2004). Mellan Thomsen och Däniken : Oenig diskussion kring alternativ arkeologi. Lindome : Bricoleur Press

Welinder, S. (ed.) (2003). Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka. Stockholm : Almqvist & Wiksell

Welinder, S. (ed.) (2001). Tvättbjörnar och länsherrar : Tio artiklar om berättelser, text och föremål. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 11).

Johnsen, B. (ed.) & Welinder, S. (ed.) (2000). Humanistisk läsning. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 10).

Welinder, S. (ed.) (1999). Makt och kraft, människor och kön. Östersund : Mitthögskolan

Welinder, S. (ed.) (1998). Drömmen om Jämtland. Östersund : Mitthögskolan

Johnsen, B. (ed.) & Welinder, S. (ed.) (1998). Etnicitet eller kultur. Östersund : Mitthögskolan

Johnsen, B. (ed.) & Welinder, S. (ed.) (1998). Humanister föreläser om Wales, Irland och Jämtland. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:4).

Johnsen, B. (ed.) & Welinder, S. (ed.) (1997). Gender och arkeologi. Östersund : Mitthögskolan