Susanne Sahlin

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Utbildningschef för Rektorsprogrammet
  • Ansvarsområde: Pedagogik
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428252
  • E-postadress: susanne.sahlin@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5, 85170 SUNDSVALL
  • Rumsnummer: D350
  • Ort: Sundsvall

Bakgrund

Utbildning
1998 Mitthögskolan Degree of Bachelor of Education for the Compulsory School, Grundskollärarexamen - årskurs 1-7, inriktning Sv/So
2007 Mittuniversitetet Degree of Bachelor of Social Science with a Major in Pedagogics, Filosofie Kandidatexamen
2013 - 2019 Forskarutbildning i pedagogik
Legitimerad grundskollärare

Forskningsområden

Forskningsintressen:
- Rektorers ledarskap
- Rektorers professionella lärande och utveckling
- Rektorers professionella identitet
- Rektorers ledarskap i skolförbättringsprocesser
- Professionella nätverk för ledare

Forskning

Min doktorsavhandling fokuserade på rektors ledarskapspraktiker i arbetet med kollaborativa förbättringsprocesser. Avhandlingen finns att ladda ned här:
http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1349418&dswid=5185

- Fokuserar nu på en studie om rektorers meningsskapande av sitt professionella lärande i relation till professionell utveckling.
- Ingår i Forskningsgruppen Utbildningsledarskap och skolutveckling
- Svensk representant, deltagare och partner i NetEduProject: www.neteduproject.org

Undervisning

- Undervisar i det nationella Rektorsprogrammet 30hp inom kursen Skolledarskap och är kursansvarig för Professionshandledning.
- Undervisar och är kursansvarig för kursen "Styrning och ledning - fortbildning för rektorer 7,5hp"
- Kursansvarig och undervisande lärare för kursen "Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - rektors ansvar för förskolans kvalitet" 7,5hp
- Undervisar i det Beteendevetenskapliga programmet med fokus på ledarskap i arbetslivet.
- Undervisar i master/magisterkurserna "Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5hp" och "Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5hp".
- Vetenskaplig metod
- Handledning av C-uppsatser

Övrigt

Utbildningschef för Rektorsprogrammet.

Extra kontaktinformation

Holmgatan 10  
851 70 SUNDSVALL Sundsvall

Twitter: @susannesahlin

ResearchGate

Forskningsgruppen Utbildningsledarskap och skolutveckling

Avhandlingen kan laddas ned här:

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1349418&dswid=5185

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sahlin, S. (2022). Teachers Making Sense of Principals’ Leadership in Collaboration Within and Beyond School. Scandinavian Journal of Educational Research,  

Sahlin, S. & Styf, M. (2021). Internationalization as an internal capacity builder for school improvement : a case study. International Journal of Leadership in Education, vol. 24: 3, ss. 371-392.    

Sahlin, S. (2020). Making sense of external partnerships : Principals’ experiences of school–university collaborations. Journal of Professional Capital and Community, vol. 5: 1, ss. 51-71.  

Sahlin, S. (2019). Collaboration with private companies as a vehicle for school improvement : Principals’ experiences and sensemaking. Journal of Professional Capital and Community, vol. 4: 1, ss. 15-35.  

Lindberg, J. O. & Sahlin, S. (2012). A decade later: Twelve Teachers´retrospective views on a national programme for teachers´ professional development and ICT.. International Journal of Cyber Ethics in Education, vol. 2: 1, ss. 25-34.  

Lindberg, J. O. & Sahlin, S. (2011). Bridging school-subjects and distances in upper secondary schools. Campus-Wide Information Systems, vol. 28: 3, ss. 144-153.  

Sahlin, S. (). Teachers making sense of principals’ leadership in collaboration beyond school. ,

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Sahlin, S. (2019). Moving Beyond Internal Affairs : Making Sense of Principals' Leadership Practices in Collaboration for School Improvement. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 304)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Persson, A. , Styf, M. & Sahlin, S. (2021). Leda och organisera lärares kompetensutveckling : - Tillit, ansvar och autonomi. I Att jobba som rektor : - om rektorer som professionella yrkesutövare. Lund : Studentlitteratur AB. S. 311-320.

Styf, M. , Sahlin, S. & Håkansson Lindqvist, M. (2021). Professionshandledning : - Att utveckla rektor yrkesidentitet och yrkestrygghet. I Att jobba som rektor : - om rektorer som professionella yrkesutövare. Lund : Studentlitteratur AB. S. 233-242.

Styf, M. , Sahlin, S. & Håkansson Lindqvist, M. (2020). Professionsutvecklande handledning, att utveckla en rektors professionella ledarskapsidentitet. I Perspektiv på handledning för ledare i förskola och skola. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 123-142.

Lindberg, J. O. & Sahlin, S. (2014). A decade later : Twelve teachers' retrospective views on a national programme for teachers' professional development and ICT. I Adult and Continuing Education : Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global. S. 1781-1790.  

Konferensbidrag

Sahlin, S. , Styf, M. & Lund, S. (2022). Lessons learned about principal leadership during the Covid-19 pandemic : To be close at a distance. Paper presented at the Nordic Educational Research Association: Education and involvement in precarious times, Reykjavik, Iceland, June 1-3, 2022

Sahlin, S. & Lund, S. (2021). Examining the Leadership Preparation Program for Aspiring Principals in Sweden. Paper presented at the European Conference of Educational Research: Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations, Genéva,Switzerland, [DIGITAL], September 6-10, 2021,

Sahlin, S. (2021). Professional Development of School Leadership : - How Do Experienced School Leaders Make Sense of their Continuous Professional Learning?. Paper presented at the ECER 2021 - The European Conference of Educational Research: Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations, Genéva, Switzerland, [DIGITAL], September 6-10, 2021.

Sahlin, S. (2020). Sensemaking of Principals’ Leadership Practices in Collaboration for School. Paper presented at the Paper presented at ICSEI International Congress for School Effectiveness and Improvement, Marrakech, Morrocco, 6-10 Jan, 2020

Sahlin, S. (2020). What do we know from Sweden and the Swedish context about the degree to which schools are places of belonging – for young people and adults – and the impact of this?. Paper presented at the Symposium – Connecting worlds, connecting systems: a global discussion on future schooling. Paper presented at ICSEI International Congress for School Effectiveness and Improvement, Marrakech, Morrocco, 6-10 Jan, 2020.

Sahlin, S. (2019). Moving Beyond Internal Affairs : - Principals’ Sensemaking of Collaboration for School Improvement. Paper presented at the Paper presented at the World Education Leadership Symposium 2019: Responsible Leadership - Demands, Reality, Possibilities, Zug, Switzerland, 25-27 September, 2019

Sahlin, S. (2019). Principal Leadership Enactment of Beyond School Collaborations : – Implications for Capacity Building?. Paper presented at the Paper presented at the 32nd ICSEI Conference: Bringing together – creating innovative educational policies and practices for diversity, equity and sustainability, 8-12 Jan, 2019, Stavanger, Norway

Sahlin, S. (2019). Principal’s Role And Meaning In Collaborations Beyond School : – The Teacher Perspective. Paper presented at the Paper presented at the ECER 2019 - The European Conference of Educational Research: Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, Hamburg, Germany, 3-6 September, 2019.

Sahlin, S. (2018). Principals Experience And Sensemaking Of A Collaboration With Private Companies As A Vehicle For School Improvement. Paper presented at the Paper presented at the ECER 2018 - The European Conference of Educational Research: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?, Bolzano, Italy, 3-7 September, 2018.

Sahlin, S. , Ince, A. & Þórólfsson, M. (2018). Teacher Professional Learning As A Response To Issues Of Teacher Retention And Recruitment : Perspectives From Iceland, Sweden And England. Paper presented at the Paper presented in a symposium at the ECER 2018 - The European Conference of Educational Research: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?, Bolzano, Italy, 3-7 September, 2018.

Sahlin, S. (2017). Collaborative partnerships and school leadership to enhance internal capacity building in schools – theoretical considerations. Paper presented at the 30th ICSEI International Congress for School Effectiveness and Improvement, 7-10 Jan, 2017, Ottawa, Canada

Sahlin, S. & Björkman, C. (2017). Principals leadership as an internal capacity for school improvement - principals and teachers views in three Swedish schools. Paper presented at the 30th ICSEI International Congress for School Effectiveness and Improvement, Ottawa, Canada 7-10 Jan 2017

Sahlin, S. (2017). Principals leadership to enhance internal capacity building in schools through collaborative partnerships.. Paper presented at the 30th ICSEI International Congress for School Effectiveness and Improvement, Ottawa, Canada 7-10 Jan 2017

Ince, A. & Sahlin, S. (2017). Professional learning implications for Higher Education Institutions, schools and teachers from Masters level programmes in England and Sweden. Paper presented at the ECER2017 – The European Conference of Educational Research: Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research, Copenhagen, Denmark, 22-25 August 2017.

Sahlin, S. (2016). School-University Collaboration – A Way To Build Internal Capacities for School Improvement? A Swedish Case Study. Paper presented at the ECER 2016 "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers", Dublin, Irland, 22-26 August, 2016.

Sahlin, S. (2015). Combining a thesis and an evaluation mission in a school development and research project - methodological considerations. Paper presented at the NERA 43rd Congress, Marketisation and Differentiation in Education, Gothenburg, 4-6 March 2015

Sahlin, S. (2015). Entrepreneurship as capacity building in three schools. Paper presented at the EERA: ECER 2015 "Education and Transition. Contributions from Educational Research", Budapest Hungary

Sahlin, S. & Styf, M. (2014). Internationalization and school leadership : – keys to school improvement?. Paper presented at the The Asia Pacific Educational Research Association International Conference 2014 - Managing global changes and education reforms: Asia and Pacific Responses, Hong Kong.

Sahlin, S. (2014). Looking for the concept of the total leadership : -  An international literature review of research on school leadership. Paper presented at the NERA 42 Congress Education for Sustainable Development, Lillehammer, Norway, March 5-7 2014

Sahlin, S. (2013). How do the overall leadership of three schools influence school performance and goal achievement, and how can we understand it from a school leadership perspective?. I Proceedings of the 18th Annual Conference of the EDUCATION, LEARNING, STYLES, INDIVIDUAL DIFFERENCES NETWORK: Building Learning Capacity for Life.

Sahlin, S. & Söderlund, A. (2010). E-lärande med stöd av sociala medier. Paper presented at the National Conference on Network and Development in Higher Education 2010

Lindberg, J. O. & Sahlin, S. (2010). Enhancing the European dimension in upper secondary schools - using ICT to bridge school-subjects and distances.. I Readings in Technology and Education: Proceedings of ICICTE 2010.. S. 38--48.

Rasmusson, M. , Sundgren, M. & Sahlin, S. (2008). Podcasting and blogging - the way to learn? : Presented at the European Conference on Educational Research 2008 in Gothenburg Sept 10.

Sidan uppdaterades 2022-11-18