Anna Thorning

Doktorand|Doctoral Student

Övrigt

Conference papers Perspective on Sustainable Development by Non-Industrial Private Forest Owners and Sawn Wood Customers (abstract), Scandinavian Society of Forest Economics Biennial Meeting, Elsinore, Denmark, 22-25th of May 2018.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Thorning, A. & Mark-Herbert, C. (2022). Motives for Sustainability Certification-Private Certified Forest Owners' Perspectives. Forests, vol. 13: 5  

Kapitel i böcker, del av antologier

Mark-Herbert, C. , Nagy, E. & Thorning, A. (2022). Hållbart bostadsbyggande : trästommar i flervåningshus. I Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 148-149.

Licentiatavhandlingar

Thorning, A. (2024). Sustainable Development in Forest Owner Associations – Stakeholder Roles. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2024 (Mid Sweden University licentiate thesis : 200)  

Sidan uppdaterades 2023-09-21