Michaela Tjernberg

Doktorand|Doctoral Student

Forskningsområden

Arbets- och organisationspsykologi.

Forskning

Hybrid arbetsmiljö, med fokus på framgångsfaktorer för ett hållbart hybridarbete på lika villkor.

Lärmiljö, med fokus på gymnasieelevers upplevelse av organisatorisk och social arbetsmiljö ställt mot närvaro, prestation och hälsa.

Publikationer

Konferensbidrag

Tjernberg, M. , Eng, I. & Champoux-Larsson, M. (2023). Samverket : Innovations- Och Coworkinghubbar För Offentlig Verksamhet. Paper presented at the FALF 2023 – Arbetets gränser, Lund, 14-18 juni, 2023.

Eng, I. , Tjernberg, M. & Champoux-Larsson, M. (2022). Hybrid work has not affected employees’ work-related sense of coherence. Paper presented at the 2022 APS Annual Convention, Chicago, USA, May 26-29, 2022.

Tjernberg, M. , Eng, I. & Champoux-Larsson, M. (2022). Hybrid work increases work-life balance and improves health. Paper presented at the 2022 APS Annual Convention, Chicago, USA, May 26-29, 2022

Bjärtå, A. , Bernhardsson, J. , Tjernberg, M. , Åhs, F. & Sundin, Ö. (2019). Brief Intervention For Distress Related To Difficult And Traumatic Memories. I Libro de Actas. Granada : . S. 268-

Tjernberg, M. & Bjärtå, A. (2018). Assessment of general needs in the learning environment among students in high school. Paper presented at the Association of Psychological Science (APS) Annual Meeting, May, 2018, California, CA, USA.

Sidan uppdaterades 2023-09-21