Ulla Näppä

Ulla Näppä

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Proprefekt
  • Ansvarsområde: Proprefekt med personalansvar
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428265
  • E-postadress: ulla.nappa@miun.se
  • Besöksadress: Campusvägen, hus K, plan 2
  • Rumsnummer: K236
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Medicinsk vetenskap, Omvårdnad, Vårdvetenskap, Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Bakgrund

Sjuksköterska med vidareutbildning i onkologi samt diplomering i palliativ vård. Erfarenhet från kirurgisk omvårdnad 1991 - 1998 och palliativ hemsjukvård i Region Jämtland Härjedalen 1998 - 2015.

Forskningsområden

Doktorsexamen avlagd 2014 vid Umeå universitet. Avhandlingens titel "Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life".
Forskning inom palliativ vård.

Forskning

Efterlevande till patienter i palliativt skede

Undervisning

Onkologi, palliativ vård, vetenskapsteori

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Näppä, U. & Björkman Randström, K. (2020). Experiences of participation inbereavement groups from significant others’ perspectives : a qualitative study. BMC Palliative Care, vol. 19: 124    

Näppä, U. , Lindqvist, O. , Rasmussen, B. H. & Axelsson, B. (2016). Routine assessment of performance status during palliative chemotherapy when approaching end-of-life. European Journal of Oncology Nursing, vol. 21, ss. 266-271.  

Näppä, U. , Lundgren, A. & Axelsson, B. (2016). The effect of bereavement groups on grief, anxiety, and depression - A controlled, prospective intervention study. BMC Palliative Care, vol. 15: 1    

Näppä, U. , Rasmussen, B. H. , Axelsson, B. & Lindqvist, O. (2014). Challenging situations when administering palliative chemotherapy : A nursing perspective. European Journal of Oncology Nursing, : 21, ss. 266-271.  

Näppä, U. , Lindqvist, O. & Axelsson, B. (2012). Avoiding harmful palliative chemotherapy treatment in the end of life : Development of a brief patient-completed questionnaire for routine assessment of performance status. The journal of supportive oncology, vol. 10: 6, ss. 230-237.

Näppä, U. , Lindqvist, O. , Rasmussen, B. & Axelsson, B. (2011). Palliative chemotherapy during the last month of life. Annals of Oncology, vol. 22: 11, ss. 2375-2380.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Näppä, U. (2014). Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life. Diss. (Sammanläggning) Umeå : Print & Media, Umeå universitet, 2014 (Umeå University medical dissertations : 1660)