Ulrika Auno

Gruppledare|Head of Office

  • Tjänstetitel: Gruppledare
  • Annan titel: Verksamhetsledare Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, och biträdande avdelningschef
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428157
  • E-postadress: ulrika.auno@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Bång, Å. , Auno, U. & Boström, L. (2016). Förstelärare – en kvalitetsdrivande reform?. I Att leda mot skolans mål. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 247-260.

Konferensbidrag

Auno, U. & Bång, Å. (2016). Lead Teachers - a Swedish reform for developing quality in education and school improvement. I Leading education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers.

Samlingsverk (redaktör)

Auno, U. (ed.) , Berg, G. (ed.) & Sundh, F. (ed.) (2016). Metodhandbok för förskolechefer och rektorer. Lund : Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2022-11-18