Viktoria Lilja

Fakultetsadministratör|Faculty Administrator

  • Tjänstetitel: Fakultetsadministratör
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: 010-142 87 35
  • E-postadress: viktoria.lilja@miun.se
  • Rumsnummer: O2
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Biologi, Kemi, Kemiteknik, Maskinteknik, Teknisk design, Teknisk fysik

Hej,

Jag heter Viktoria och är fakultetsadministratör mot avdelningarna Naturvetenskap samt Kemiteknik (NAT och CHE).
Jag började jobba lite lätt redan hösten 1993 med att hjälpa till på antagningsavdelningen, och efter något år som "extrapersonal" och efter att ha hjälpt till på många olika avdelningar fastnade jag 1998 på en avdelning som då hette institutionen för kemi och processteknologi (KEP) - efter det har det såklart hänt grejer och institutionerna har ändrats till fler men mindre avdelningar - ja, så här är jag nu. Välkommen att hälsa på mig i hus O plan 2, du kan även ringa eller mejla mig så får vi se om jag kan hjälpa dig.

Övrigt

Fakultetsadministratör CHE, NAT Placering: Hus O plan 2