David Wissing

Doktorand|Doctoral Student

Bakgrund

Jag har en bakgrund som ämneslärare på gymnasiet i samhällskunskap och historia. Mitt examensarbete i lärarutbildningen handlade om elevers erfarenheter och upplevelser av betygssystemet i Gy11 med fokus på hur dess utformning påverkar motivation och lärande.

Forskning

Mitt pågående avhandlingsarbete handlar om lärares bedömningspraktiker i årskurs 6. Bakgrunden till avhandlingen är ett intensifierat bedömningsparadigm inom svensk grundskola de senaste decennierna. Exempelvis fler nationella prov, betyg i lägre åldrar men också en växande forskningsdiskurs om bedömning för lärande. Begreppet bedömning förstås därför utifrån att bedömningar har olika funktioner i lärares undervisning. Utifrån denna bakgrund avser jag undersöka lärare i årskurs 6 bedömningspraktiker med frågor om bedömningens funktioner och lärares rationaler i en multipel fallstudiedesign.

Undervisning

Undervisar i huvudsak i kurser om betyg och bedömning på lärarprogrammen men handleder också självständiga arbeten samt föreläser inom samhällskunskapsdidaktik. Kursansvarig för kursen Betyg och bedömning inom UVKIII för ämneslärare.

Sidan uppdaterades 2023-09-21