David Wissing

Doktorand|Doctoral Student

Forskning

Mitt pågående avhandlingsarbete handlar om lärares bedömningspraktiker i årskurs 6. Bakgrunden till avhandlingen är ett intensifierat bedömningsparadigm inom svensk grundskola de senaste decennierna. Exempelvis fler nationella prov, betyg i lägre åldrar men också en växande forskningsdiskurs om bedömning för lärande. Begreppet bedömning förstås därför utifrån att bedömningar har olika funktioner i lärares undervisning. Utifrån denna bakgrund avser jag undersöka lärares bedömningspraktiker i årskurs 6 med frågor vilka funktioner bedömningen har i undervisningen och hur bedömningspraktiker skapas och formas. Målsättningen med avhandlingen är att ge ett kunskapsbidrag i förståelse av hur bedömningspraktiken i klassrummet skapas och därmed hur olika målsättningar om exempelvis policy, likvärdighet, formativ bedömning med mera faller ut i praktiken.

Undervisning

Undervisar i huvudsak i kurser om betyg och bedömning på lärarprogrammen men handleder också självständiga arbeten samt föreläser inom samhällskunskapsdidaktik. Kursansvarig för kursen Betyg och bedömning inom UVKIII för ämneslärare.

Övrigt

Jag har en bakgrund som ämneslärare på gymnasiet i samhällskunskap och historia. Mitt examensarbete i lärarutbildningen handlade om elevers erfarenheter och upplevelser av betygssystemet i Gy11 med fokus på hur dess utformning påverkar elevers motivation och och strategier i utbildningen.

Sidan uppdaterades 2024-02-22