Pierre Wiktorin

Universitetslektor|Lecturer

Forskningsprojekt

Pågående

Nativistisk kulturarvsundervisning

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wiktorin, P. (2022). Essentialism i sekulär religionsundervisning. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, vol. 12: 2022:1, ss. 71-97.

Wiktorin, P. (2020). TV-serien Kalifat som utgångspunkt för religionsundervisningen. Religion & Livsfrågor, vol. 50: 1, ss. 11-13.

Wiktorin, P. (2020). Undervisning om Buddhas liv. Religion & Livsfrågor, : 3, ss. 14-16.

Wiktorin, P. & Sjödin, A. (2020). Undervisning om hindusim och buddhism. Religion & Livsfrågor, : 3, ss. 4-6.

Wiktorin, P. (2009). Kristusgestalter och antikristusgestalter i populärkulturen. Svensk teologisk kvartalskrift, : 85, ss. 42-46.  

Wiktorin, P. (2007). Constructing a distinct other : Harry Potter and the Enchantment of the Future. Anpere , , ss. 1-16.    

Wiktorin, P. (2006). Coup d’état : Störtandet av premiärminister Thaksin och dess eventuella konsekvenser. Anpere , , ss. 1-8.    

Wiktorin, P. (2006). Nationalismens tveeggade svärd : Premiärminister Thaksins uppgång och eventuella fall. Anpere , , ss. 1-5.    

Böcker

Wiktorin, P. (2011). Religion och populärkultur : Från Harry Potter till Left Behind. Lund : Sekel Bokförlag  

Doktorsavhandlingar

Wiktorin, P. (2005). De villkorligt frigivna : Relationen mellan munkar och lekfolk i ett nutida Thailand. Diss. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 2005 (Lund Studies in African and Asian Religions : 15)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Wiktorin, P. (2017). Claiming territory : The Role of Pilgrimage in the Struggle for a Re-Christianization of Sweden. I Conflicts, Religion and Culture in Tourism. CABI Publishing (CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series). S. 82-93.

Wiktorin, P. (2011). The Vampire as a Religious Phenomenon. I Interdisciplinary approaches to Twilight : Studies in fiction, media and a contemporary cultural experience. Lund : Nordic Academic Press. S. 279-296.

Sidan uppdaterades 2023-01-28