Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

  • Tjänstetitel: Innovationsrådgivare
  • Akademisk titel: Innovationsrådgivare
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428584
  • E-postadress: sven.wadman@miun.se
  • Besöksadress: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd / Division of Research and Educational Support (FUS)
  • Rumsnummer: Hus U, våning 2 Östersund
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Byggnadsteknik, Miljöteknik, Miljövetenskap

Bakgrund

Från Östersund och har sedan 1977 jobbat inom flera olika branscher och yrken fram till 1990.
Läste Miljövetenskap vid Mittuniversitetet 1990-1993.
Jobbat som FoU-ingenjör på Avdelningen för Ekoteknik 1992-1997.
Drivit Plaståtervinningsföretag i fem år 1998-2003.
Jobbat som samhällsentreprenör och projektledare på Jegreliusinstitutet 2004-2015.

Övrigt

Du kan vända dig till mig vid frågor om: Idéutveckling och Innovationer Verifiering för tillväxt Licensbanken (http://www.licensbanken.se/) Samverka mellan forskning och företag. Utlysning, Forskningsdriven Innovation.

Extra kontaktinformation

www.licensbanken.se

Miun Innovation

Sidan uppdaterades 2023-09-21