Innovation och nyttiggörande

Spara favorit 25 jun juni 2019

Vid Mittuniversitetet finns stor kunskap inom en rad olika ämnesområden. Våra studenter och forskare har förmågan att se utvecklingsmöjligheter, vara kreativa, driva förbättringsprocesser och ta idéer till verklighet. De ser till att forskningsbaserad kunskap kommer till nytta i form av nya tjänster, varor, processer eller metoder.

Under de senaste åren har närmare 1,5 nya företag startats varje månad av studenter och forskare som drivit produkt- och affärsutvecklingsprocessen med stöd av Miun Innovation. Många nya kunskapsbaserade produkter har nått marknanden på det viset. Andra har valt att föra över kunskapen till en redan befintlig organisation eller ett företag som sedan kan utveckla den egna verksamheten tack vare samarbetet.

Miun Innovation… 

  • stödjer studenter att utveckla affärsidéer och starta företag
  • stödjer forskare i arbetet med att nyttiggöra forskningsresultat från Mittuniversitetet
  • arbetar för att utveckla en kultur inom universitetet som gör nyttiggörande, entreprenörskap och kommersialisering till attraktiva valmöjligheter
  • arbetar med utvecklingen av det regionala innovationssystemet
  • är expertstöd för universitetsledningen i frågor som till exempel rör universitetsövergripande satsningar som Miun Holding AB
  • är en del av Innovationskontoret Fyrklövern, ett av landets 12 innovationskontor
  • utvecklar och genomför entreprenörsfrämjande moment i Mittuniversitetets utbildningsprogram och erbjuder kompetensutveckling för lärare och programansvariga

Är du student eller anställd vid Mittuniversitetet och intresserad av att veta mer om hur Miun Innovation kan stödja din idéutveckling?

Läs om vårt erbjudande till studenter

Läs om vårt erbjudande till forskare och övrig personal