Studenter, utomhus, Östersund

En hållbar värld är vår enda framtid. Vi på Miun Innovation är övertygade att studenter, forskare och personal håller många nycklar till denna framtid. Genom att inspirera och stimulera till deras idéskapande vill vi frigöra utvecklingsprocesser till lösningar som nyttiggörs i samhället.

Kontakt

Christoph Ebbert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428184

Holger Noack

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428433

Johan Landström

Gruppledare|Head of Office

+46 (0)10-1428781

Karolina Rosdahl

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428154

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428355

Sten Wigert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1427981

Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428584