Studenter, Sundsvall

Vid Mittuniversitetet finns stor kunskap inom en rad olika ämnesområden. Våra studenter och forskare har förmågan att se utvecklingsmöjligheter, vara kreativa, driva förbättringsprocesser och ta idéer till verklighet.

De ser till att forskningsbaserad kunskap kommer till nytta i form av nya tjänster, varor, processer eller metoder. Varje år startas flera företag av studenter och forskare som drivit produkt- och affärsutvecklingsprocessen med stöd av Miun Innovation. Många nya kunskapsbaserade produkter har nått marknaden på det viset. Andra har valt att föra över kunskapen till en redan befintlig organisation eller ett företag som sedan kan utveckla den egna verksamheten tack vare samarbetet.

Miun Innovation 

  • stödjer forskare i arbetet med att nyttiggöra forskningsresultat från Mittuniversitetet
  • stödjer studenter att utveckla affärsidéer och starta företag
  • arbetar för att utveckla en kultur inom universitetet som gör nyttiggörande, entreprenörskap och kommersialisering till attraktiva valmöjligheter
  • arbetar med utvecklingen av det regionala innovationssystemet
  • är expertstöd för universitetsledningen i frågor som till exempel rör universitetsövergripande satsningar
  • är en del av Innovationskontoret Fyrklövern, ett av landets 13 innovationskontor
  • utvecklar och genomför entreprenörsfrämjande moment i Mittuniversitetets utbildningsprogram och erbjuder kompetensutveckling för lärare och programansvariga

 

Vill du veta mer om hur Miun Innovation kan stötta din idéutveckling?

Läs om vårt erbjudande till studenter

Läs om vårt erbjudande till forskare och övrig personal

Kontakt

Christoph Ebbert

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428184

Johan Landström

Gruppledare|Head of Office

010-1428781

Karolina Rosdahl

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428154

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428355

Sten Wigert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1427981

Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428584