Studenter, utomhus, Östersund

En hållbar värld är vår enda framtid. Vi på Miun Innovation är övertygade att studenter, forskare och personal håller många nycklar till denna framtid. Genom att inspirera och stimulera till deras idéskapande vill vi frigöra utvecklingsprocesser till lösningar som nyttiggörs i samhället.

Vår roll är att professionellt vägleda akademiska idébärare att genomföra avvägda och genomtänkta beslut mot ett nyttiggörande som bidrar till en hållbar framtid. Oavsett typ av idé, om det är fråga om en tjänst, process, metod eller fysisk produkt så är vi nyfiken att höra mer. Stödet är kostnadsfritt för dig som student, forskare eller anställd vid Mittuniversitetet. Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakt

Christoph Ebbert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428184

Holger Noack

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428433

Johan Landström

Gruppledare|Head of Office

010-1428781

Karolina Rosdahl

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428154

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428355

Sten Wigert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1427981

Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428584