RCR Working Paper Series

Spara favorit 19 dec december 2016

Från och med våren 2013 publicerar RCR en rapportserie under namnet RCR Working Paper Series. Utgivna rapporter samlas nedan.

Publikationer

Rapporter

Jarnkvist, K. , Bellman, L. & Ekholm, S. (2017). Berättelser om klimatrisker och boende : Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:1).  

Kvarnlöf, L. , Magnusson, M. & Öberg, L. (2017). Kunskapsöversikt : Övningsverksamhet. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:2).  

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Invandring till jobb : Mottagande och etablering bland utrikes födda i Västernorrlands län. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2016:1).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Danielsson, E. , Sparf, J. , Karlsson, R. & Oscarsson, O. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:2).  

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Johansson, R. (2013). Professional emergency responders and unorganized volunteers : incident sites as meeting places. Östersund : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2013:2).  

Olofsson, A. (2013). Risker i ett heterogent samhälle : sårbarhetsbegreppet - dess relevans och problematik. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2013:1).  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Kvarnlöf, L. (2013). Samverkan under räddningsinsatser. (RCR Working Paper Series 2013:3).  

Strand, S. & Selenius, H. (2013). Uppföljning av patienter som har överförts eller skrivits ut från Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall under tidsperioden 2005-2010. (RCR Working Paper Series 2013:4).  

Linnell, M. (2013). Community approaches involving the public in crisis management : A literature review. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2013:5).  

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Kontakt

Redaktör

Roine Johansson
roine.johansson@miun.se

Redaktion

Leif Olsson
Susanne Wallman Lundåsen