Elin Montelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Montelius, E. (2024). Growing utopia – undoing risk through self-sufficiency and urban gardening?. Journal of Risk Research,  

Kvarnlöf, L. , Montelius, E. & Danielsson, E. (2022). Privilegierad prepping när beredskap mest blir konsumtion. ETC,  

Kvarnlöf, L. & Montelius, E. (2020). Militariseringen av Covid-19. Dagens Arena, vol. Mars: 31

Montelius, E. & Giritli Nygren, K. (2014). 'Doing' risk, 'doing' difference : towards an understanding of the intersections of risk, morality and taste. Health, Risk and Society, vol. 16: 5, ss. 431-443.  

Doktorsavhandlingar

Montelius, E. (2020). Att göra det materiella virtuellt : Subjektifiering, moral och motstånd i konstruktionen av den riskfyllda mathållningen. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 330)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Kvarnlöf, L. & Montelius, E. (2020). Den kvinnliga hemberedskapen : Genus och ansvar i krisberedskapskampanjer. I Genus, risk och kris. Lunda : Studentlitteratur AB.

Sidan uppdaterades 2024-01-19