AMIR

Spara favorit 19 okt oktober 2017
AMIR

I ett samarbete med Region JH har vi på avdelningen för Psykologi vid Mittuniversitetet utvecklat en kostnadseffektiv modell för tidig bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är ett stort och allvarligt problem i flyktingpopulationen. På grund av både bristande resurser och otillräcklig kunskap är det dessutom ett starkt eftersatt område. Syftet med projektet är att öka kunskapen runt psykisk ohälsa bland flyktingar, samt att öka livskvalitet och chansen till en lyckad integration genom att tidigt fånga upp och hantera psykisk ohälsa i målgruppen. 

I ett samarbete med Region JH har vi på avdelningen för Psykologi vid Mittuniversitetet utvecklat en kostnadseffektiv modell för tidig bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Modellen involverar insatser av studenter som läser vid Mittuniversitetets Psykologprogram. Studenterna kommer som en del av sin utbildning att delta i både bedömning och preventiv intervention av psykisk ohälsa.

Genom studenternas medverkan kommer många individer att kunna bli hjälpta med sina besvär samtidigt som belastningen på vårdsystemet inte blir för stor. Dessutom får studenterna erfarenheter och kunskaper inom ett område där det finns ett stort behov av kompetens och kunskap.

Projektet medfinansieras i två år av Asyl-, Migrations-, och Integrationsfonden (AMIF) .

Nyheter

RHS är analyserad och klar att använda. Implementering av både RHS och den fördjupade bedömingen har nu skett inom Region JH, och det finns idag en väg in i vården för flyktingar som lider av psykisk ohälsa.

Vi har presenterat projektet och arbetet med RHS för Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Komuner och Landsting).

Interventionen är planlagd och vi kör igång grupper på asylboenden i regionen inom kort.

Vi har en ny medarbetare i projektet, Sohrab Sultani.

Läs mer om det som händer i projektet HÄR