Behöver du hjälp med att söka efter vetenskapliga artiklar, skriva referenser eller skriva akademiska texter? Vill du förbättra din studieteknik eller dina matematiska färdigheter? Behöver du tillgång till talböcker? Hos oss på biblioteket kan du boka tid för allt detta! Som lärare kan du även beställa undervisning i informationssökning och akademiskt skrivande för dina studenter. Välkomna!Sidan uppdaterades 2024-06-20