Du som behöver stöd i att skriva akademiska texter kan få hjälp av Mittuniversitetets skrivhandledare. Här kan du boka tid med en av studieverkstadens bibliotekarier. På grund av semestertider kan endast ett begränsat utbud av bokningsbara tider för handledning erbjudas.

Sidan uppdaterades 2022-06-01