Den fysiska utställningen inom projektet Miun Research Exhibition gestaltar projektets tema "skog och hållbar utveckling" genom en forskningskommunicerande utställning i Mittuniversitetets olika fysiska biblioteksrum. Utställningen kommer visas i Östersund ht 2021 och i Sundsvall vt 2022.

Den fysiska utställningen bygger på perspektiv och kunskaper inhämtade från samtal och intervjuer med fem forskare och forskargrupper vid Mittuniversitetet. Forskarna har sin hemvist i biologi, ekoteknik, historia, litteraturvetenskap respektive turismvetenskap.

De olika forskningsområdena länkas i utställningen samman genom sina olika betoningar av begreppet tid i förhållande till skog och hållbar utveckling. De olika forskningsinriktningarna visar också fram spänningar mellan olika synsätt på skog och kan tillsammans ge flera berättelser om skogens värden.

Utställningsproduktionen

Utställningen arbetas fram av en arbetsgrupp vid universitetsbiblioteket under ledning av utställningscuratorerna Maria von Essen och Mikael Reberg.

Gestaltningsarbetet utgår från tanken om att en forskningskommunicerande utställning behöver vara både informerande, interaktiv och inspirerande för besökaren. Arbetet omfattar därmed såväl fakta-, aktivitets- som miljömässiga utställningsaspekter.

Arbetsgruppen består formellt sett av bibliotekarier, biblioteksassistenter, språkhandledare och pedagogiska utvecklare men tar också till vara de informella kompetenser som finns i gruppen. Under vårterminen 2020 berikas arbetet av att två studenter inom Grafisk design gör sin praktik i projektet. 

Under arbetet med att producera utställningen har arbetsgruppen samlats i traditionella samverkansformer som möten, workshops och seminarier såväl som provat olika digitala verktyg för att gestalta utställningsidéer.

Utställningen flyttar

Utställningen produceras under våren och sommaren 2021 för att visas under ht 2021 i den för ändamålet nybyggda utställningskuren mitt i universitetsbiblioteket i Östersund. Därefter tar ett anpassningsarbete vid inför att utställningen ska flyttas för att visas i bibliotekets tidskriftslounge i Sundsvall under vt 2022.

 

 

Kontakt

Maria von Essen

Bibliotekarie|Librarian

010-1428730

Mikael Reberg

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1428477