I bibliotekets studieverkstad kan du få stöd och hjälp med akademiskt skrivande, att söka artiklar och böcker, referenshantering, samt hjälp med Word, studentportalen och Moodle. Det finns också möjlighet att få stöd i matematik.

Internationalisering IRO utlandsstudier utbytesstudent

Bemanningen utgörs av skrivhandledare och bibliotekarier. Här kan du få hjälp med kortare frågor (ca 15 minuter). 

OBS! För tillfället ges all drop in-handledning vid Studieverkstaden online via Zoom istället för på campus. Detta är en åtgärd på grund av Coronaviruset.

Sundsvalls skrivhandledare kan du träffa måndag—fredag mellan 13.00 och 14.30 i detta Zoomrum. 

Östersunds skrivhandledare kan du träffa måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan 13.00 och 14.30 i detta Zoomrum

Bibliotekarier kan du träffa måndag—fredag mellan 13.00 och 14.30 i detta Zoomrum.

Matematikhandledare kan du träffa måndagar och onsdagar mellan 13:00-14:30 i detta Zoomrum.

 

Vill du hellre boka tid för handledning? Vi kan ses antingen i biblioteket eller via Zoom.

Boka bibliotekarie – för hjälp med databassökningar och referenshantering

Skrivhandledning – för hjälp med akademiskt skrivande

Matematikstöd - för hjälp med matematik