Här kan du boka tid med en av studieverkstadens bibliotekarier

Förberedelser och efterarbete till ditt handledningstillfälle

Före handledningstillfället

 • Välj rätt ämnestillhörighet i bokningsformuläret.
 • Skriv utförligt vad du vill ha hjälp med.
 • Var noggrann med att skriva in korrekt e-postadress.
 • Om bokningsbekräftelsen inte kommer till din inbox, kolla din spam-folder.
 • Förbered dig inför handledningstillfället genom att tänka vad du vill ha hjälp med och skriv ner frågor.

Under handledningstillfället

 • För att handledningen ska vara givande bör du vara aktiv och ställa frågor.
 • Be handledaren repetera information som du inte förstår.
 • Du underlättar för dig själv om du antecknar under handledningstillfället.

Efter handledningstillfället

 • Använd de tips och verktyg som du fick under mötet och gör egna sökningar. 
 • Om du känner ett behov av att träffas igen kan du boka in ytterligare en tid. Tänk på att du förväntas arbeta självständigt mellan handledningstillfällena.
 • För kortare frågor besök Studieverkstadens drop-in.
 • Högst ett inbokat handledningstillfälle per vecka är tillåtet per individer eller skrivargrupper.

Sidan uppdaterades 2024-02-23