UB:s uppdrag är att i vid bemärkelse bedriva lärandestöd riktat till studenter och lärare samt att tillhandahålla studievägledning, studenthälsa och studiestöd vid funktionsnedsättning.

Exteriör Campus Sundsvall

Lärandestödet innefattar tillgängliggörande av litteratur och att stödja informationskompetens i utbildningen samt en inspirerande studiemiljö för studenter. Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare. Funktionerna studievägledning, studenthälsa och studiestöd vid funktionsnedsättning finns också i bibliotekets organisation. Biblioteket har också funktionen av ett arbetsplatsbibliotek för samtliga anställda vid lärosätet. Biblioteket är även öppet för allmänheten.

Bibliotekets organisation

Policyer, planer och regler vid universitetsbiblioteket

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet ska behandla övergripande strategiska frågor rörande universitetsbibliotekets inriktning och verksamhet, samt utgöra ett rådgivande organ till bibliotekschefen. Rådet ska även säkerställa och verka för att universitetsbiblioteket används effektivt i såväl grundutbildning som forskning.

Biblioteksrådets protokoll

Rådet sammanträder med fyra möten per år och har följande sammansättning:

Ordförande

Eva Dannetun, prorektor med ansvar för utbildningsfrågor.

Representanter från fakulteterna

Sandra Wall-Reinius, HUV
Roland Anrup, HUV
Åsa Carlsund, HUV
Ersättare: Anders E Johansson, HUV

Ingela Bäckström, NMT
Mattias Edman, NMT
Christina Amcoff Nyström, NMT
Ersättare: Kristina Brink, NMT

Studentrepresentanter

Caroline Vendle, studentkåren Sundsvall
Hilda Månsson, studentkåren Östersund

Biblioteksrepresentanter

Torun Sundström och Daniel Fahlén, gruppledare UB (sammankallande)