Ledningsgruppen

Spara favorit 5 feb februari 2018

Ledningsgruppens Medlemmar

  • Mittuniversitetet CER – Peter Öhman
  • Castellum – Anders Nilsson
  • DIÖS – Sofie Stark
  • HSB Södra Norrland – John Landström
  • Länsförsäkringar Västernorrland – Christoffer Jonsson (sammankallande)
  • Nordea – Susanne Olsson
  • PwC – Christine Larsson Schedin
  • SPV – Charlotte Barta
  • Näringslivsbolaget Sundsvalls kommun – Petter Ekman

Målgrupp

Företagsledningar inom branschen samt nätverksgruppen.

Uppdrag

Ordna utvecklingsprogram för nätverket, gemensamma nätverksträffar, marknadsföring av nätverket, branschkartläggningar samt arbete för regional tillväxt.

Genomförda aktiviteter

2018-02-01 – Seminarium ”Världens bästa rådgivningsregion”.
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, SEB, Skandia, SPV.
Medverkande från CER: Edith Andresen, Peter Öhman.

2017-11-17 – Paneldiskussion om kompetensförsörjning
Deltagande organisationer: Amendo, If, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Nordea, PwC, SEB, Sundsvalls kommun, Swedbank.
Medverkande från CER: Christer Strandberg, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2017-02-01 – Seminarium om åtta myter om pension
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Handelsbanken, HSB, KPMG, SEB, SPV, Sundsvalls kommun, Trygg-Hansa
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2016-12-13 – Föredrag om makroekonomi och ekonomisk politik
Deltagande organisationer: If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, SEB, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson, Lovisa Högberg, Christer Strandberg, Åsa Yderfält

2016-04-20 – Seminarium om lokaliseringsprojektet
Deltagande organisationer: Amendo, Deloitte, Folksam, HSB, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, Norrporten, SEB, Skandia, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Peter Öhman

2016-02-26 – Seminarium om digitalisering av kundrelationer
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Deloitte, Handelsbanken, HSB, If, KPMG, Nordea, SEB, Skandia, Sundsvalls kommun, SPV, Trygg-Hansa
Medverkande från CER: Edith Andresen, Heléne Lundberg, Christer Strandberg, Peter Öhman

2014-05-06 - Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Handelsbanken, HSB Mitt, Nordea, PwC, SPV Medverkande från CER: Helen Lundberg, Magnus Norberg, Åsa Nordin, Alexander Rad, Aron Thyr, Peter Öhman

2013-12-03 – Integrationsseminarium för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB Mitt, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Sabine Gebert-Persson, Einar Häckner, Martin Johanson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Åsa Nordin, Alexander Rad, Ulrika Sjödin, Christer Strandberg, Aron Thyr, Eva Wallerstedt, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2013-12-03 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton Handelsbanken, HSB Mitt, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Sabine Gebert-Persson, Einar Häckner, Martin Johanson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Åsa Nordin, Alexander Rad, Ulrika Sjödin, Aron Thyr, Eva Wallerstedt, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2013-05-16 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Folksam, Handelsbanken, HSB Mitt, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, PwC, SPV Medverkande från CER: Sabine Gebert-Persson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Marzena Nordin, Åsa Nordin, Peter Öhman

2012-12-06 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB Mitt, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, Skandia, SPV Medverkande från CER: Lina Bellman, Heléne Lundberg, Marzena Nordin, Åsa Nordin, Alexander Rad, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2012-05-08 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB Mitt, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV Medverkande från CER: Charlotte Barta, Lina Bellman, Anna-Maria Jansson, Heléne Lundberg, Marzena Nordin, Åsa Nordin, Alexander Rad, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2011-12-16 – Möte med Sundsvalls kommun om kommunens fortsatta utveckling Deltagande organisationer: Sundsvalls kommun Medverkande från CER: Charlotte Barta, Peter Öhman

2011-12-14 – Presentation av CER för ledningen för ett indiskt callcenterföretag Deltagande organisationer: Sundsvalls kommun Medverkande från CER: Charlotte Barta, Peter Öhman

2011-12-01 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, Handelsbanken, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, SEB, SPV, Sundsvalls kommun Medverkande från CER: Charlotte Barta, Lina Bellman, Anna-Maria Jansson, Christer Strandberg, Peter Öhman

2011-11-11 – Presentation av branschkartläggning Deltagande organisationer: Deloitte, Dina Försäkringar, Ernst & Young, Folksam, HSB Mitt, If, KPA, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Moderna Försäkringar, Nordea, Norrporten, Norrvidden, NPG Life & Pension, PwC, SEB, Skandia, SPV, Trygg Hansa Medverkande från CER: Charlotte Barta, Åsa Nordin

2011-09-14 – Monter på Västernorrlandsmötet Deltagande organisationer: Nordea Medverkande från CER: Edith Andresen, Charlotte Barta, Åsa Nordin, Tommy Roxenhall, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2011-05-05 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Danske Bank, Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, HSB Mitt, Härnösands kommun, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Sabine Gebert Persson, Anna-Maria Jansson, Heléne Lundberg, Ulrika Sjödin, Olof Wahlberg, Eva Wallerstedt, Peter Öhman

2010-11-23 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Ernst & Young, Grant Thornton, Handelsbanken, If, KPA, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, Norrvidden, NPG Life & Pension, PwC, SEB, Skandia, SPP, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Åsa Nordin, Sabine Gebert Persson, Ulrika Sjödin, Eva Wallerstedt, Peter Öhman

2009-11-18 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Nordea, PwC, SEB Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Lars Hallén, Åsa Nordin, Christer Strandberg, Olof Wahlberg, Eva Wallerstedt

2009-09-22 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Danske Bank, Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, If, KPA Pension, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Nordea, Norrporten, Norrvidden, PwC, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank, Söderberg & Partners Medverkande från CER: Edith Andresen, Lars Hallén, Einar Häckner, Alexander Rad, Eva Wallerstedt, Tomas Ullberg

cer-logotype