Externa samarbeten

Spara favorit 1 jun juni 2018

Aalto University                                     
Kauko Viitanen

Bournemouth University
Julie Robson

Handelshögskolan
Gustav Johed

Högskolan i Dalarna
Jörgen Elbe
Anna Emmoth
Martin Johanson

Högskolan i Gävle
Jens Eklinder-Frick
Maria Kulander
Jan Svanberg

Högskolan Halmstad
Mikael Hilmersson

Karlstad Universitet
Lotta Braunerhielm
Katharina Rahnert

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Björn Berggren

Linköpings Universitet
Torbjörn Tagesson

Loughborough University                       
Sara Turner

Luleå Tekniska Universitet
Anders Hersinger

Malmö Högskola
Stig Westerdahl

Nord University Bodø
Giuseppe Grossi

Poznań University of Economics           
Milena Ratajczak-Mrozek

Public University of Navarra
Oscar Martin Martin

Sheffield Hallam University                   
John Nicholson

Stockholms Universitet
Thomas Carrington
Bino Catasús
Anders Grönlund
Habib Kachlami 
Fredrik Svärdsten

Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Hanken)      
Joakim Wincent

Umeå Universitet
Lars Silver

University of Adelaide
Chris Medlin

University of Bologna                            
Manuela Presutti

University of Calgary                             
Brian Gaines

University of Groningen
Roan Drogendijk
Igor Kalinic

University of Manitoba
Kao-Tsung Pao

University of Otago Dunedin
Sylvie Chetty

University of Vaasa                                
Catarina von Koskull

University of Washington                      
James R. DeLisle
Terry Grissom

Uppsala Universitet
Olof Arwinge
Mikael Gidhagen
Jukka Hohenthal
Jan Johanson
Mats Larsson
Cecilia Lindholm
Fredrik Nilsson
Magnus Norberg
Nils-Göran Olve
Anna-Karin Stockenstrand
Bo Söderberg
Dag Sörbom
Ivo Zander

West Virginia University
Presha E. Neidermeyer

VU University Amsterdam
Tjeck Budding

Åbo Akademi
Jan-Åke Törnroos

Örebro Universitet
Tobias Johansson

cer-logotype