Sommarkurs

Spara favorit 19 dec december 2017

Problemlösning och kreativitet, 7,5 hp

Sommarkursen kommer att utföras på så sätt att företagens uppdrag kan vävas in och vara en naturlig del av kursen för bästa möjliga leverans.

Kursen syftar till att ge studerande insikter om individuella, kollektiva, strukturella och kulturella förutsättningar för kreativitet och problemlösning. Särskild vikt läggs vid kreativitet inom designverksamhet. I kursen ges också en orientering om vetenskaplig problemlösning.

Kursplan:

https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=18312