Uppdragsforskning

Spara favorit 20 nov november 2015

Vi har genomfört forskningsuppdrag åt bland andra Arla, Försäkringskassan, Justitiedepartementet, Myndigheten för radio och tv, LO, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska ministerrådet, Presstödsnämnden, PostNord, SIMO Institutet för Mediestudier, Stiftelsen Etermedierna i Sverige, Sundsvalls Kommun, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Riksdag, Tidningsutgivarna, Trafikverket och Vattenfall. 

I samfinansierade projekt som beviljats anslag av KK-stiftelsen har vi arbetat med Nordisk Kommunikation, Norrmejerier, Saab AB, Sandvik, Spendrups, Sveriges Kommunikatörer och Volvo AB. Tidigare projekt har genomförts tillsammans med AstraZeneca, E.ON, Helsingborgs Dagblad och SCA.