Om tävlingen

Spara favorit 12 apr april 2018
Designopen Kick-off
Janne Lövgren introducerar verkstad

Norrlands största designtävling för gymnasister

Designopen är en tävling för gymnasieelever från  Norrbotten i norr till Dalarnas län i söder. I första hand riktar sig tävlingen till elever som går årskurs 2 samt 3 och varje klass deltar med en egen utsedd handledare. Men hur tävlar man då? Jo, tävlingen sker gruppvis där de olika grupperna tävlar mot varandra. Varje skolklass bestämmer själva om arbetet utföras individuellt, i grupper eller klassvis och hur många tävlingsbidrag de vill skicka in för slutgiltig bedömning. Är du intresserad av att veta mer så kan du läsa här.