Om tävlingen

Spara favorit 16 jun juni 2017
Designopen Kick-off
Janne Lövgren introducerar verkstad

Norrlands största designtävling för gymnasister

Just nu planerar vi kommade tävling och uppdrag. Här närmast bjuder vi in er handledare/gymnasielärare som tidigare deltagit med elever i tävlingen för att under en heldag. Vi kommer diskutera kommande tävling, utvecklingsmöjligheter och nätverket, kickoff för elever samt tävlingsuppdrag.

Kick-Off i Design Open 2017 för gymnasielärare

Datum: 21/8
Tid: 12:00 - 16:00
Plats: Mittuniversitetet Sundsvall

Vi har inför denna omgång slagit oss samman med PTS (post- och telestyrelsen) och ser väldigt positivt på att kunna få möjligheten till vidareutveckling av Design Open de nästkommande tre åren! I detta arbete vill vi förstås ha med er och era tankar för att vi ska kunna komma till nästa nivå. Vi har förhoppningar om att så många som möjligt av er har möjlighet att delta.

Preliminärt schema för aktiviteter ser ut som följer:
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:30 Designutbildningarna + Utvecklingssamtal för Design Open 2017
14:30 - 15:00 Fika
15:00 - 16:00 Samtal kring årets tilltänka område "Tillgänglig konsumentinformation"