Sensorer som varnar för oljespill i dagvattenledningar tas i bruk

Thu 20 Apr 2017 10:10

Forskare vid STC har tillsammans med MittSverige Vatten, miljökontoret vid Sundsvalls kommun och företaget Dewire utvecklat ett sensorsystem som kan spåra och varna vid oljespill i dagvattenledningar. Nu har MittSverige Vatten börjat använda tekniken i sin verksamhet.

selångersån, larmsystem, oljespill, Sebastian Bader

Tack vare att oljemätaren är uppkopplad mot Sundsvalls LoRa-nätverk går det både snabbt och energieffektivt att få information om det finns olja i dagvattnet.

Sundsvalls kommun har de senaste åren arbetat intensivt med att minska oljeutsläppen i vattenledningar. Men problemet kvarstår då plötsliga oljeutsläpp är svåra att upptäcka i tid. Tidigare behövde utsläppet nå ett reningsverk eller vattendrag innan de upptäcktes och då är vattenmiljön redan skadad.

- Det har varit komplicerat och tidskrävande att upptäcka oljeutsläpp. Vi har länge arbetat för att lösa problemet och när vi kom i kontakt med Mittuniversitetet fann vi möjligheten att använda sensorer för att kunna larma när oljeutsläpp sker, berättar Anna Stenlund på MittSverige Vatten.

Redan i maj 2016 testades den första prototypen, men nu går mätaren i drift och MittSverige Vatten börjar använda den i sin verksamhet. Sensortekniken, som är utvecklad av forskare vid STC, känner av när en mycket liten mängd olja hamnar i dagvattenbrunnen. Mätaren har nu kopplats upp mot Sundsvalls LoRa-nätverk som trådlöst skickar information om att olja finns i dagvattnet och vart det har lokaliserats i realtid till en molntjänst som används av MittSverige Vatten. Tack vare att mätaren använder sig av LoRa-nätverket har batterilivslängden förbättrats från några veckor till flera år, vilket kräver mindre underhåll och underlättar för att ha fler mätare i drift samtidigt.

Satsningen är en delaktivitet forskningsprojektet SMART – Smarta system och tjänster. Målet med projektet är bland annat att stärka konkurrenskraften hos regionens företag med hjälp av ny teknik inom exempelvis Internet of Things.

STC Sensible Things that Communicate logotyp
Logo
Logo

Forskningsprojekt

Smart City

Recommended

The page was updated 2/22/2018