Sensorer som varnar för oljespill i dagvattenledningar tas i bruk

Thu 20 Apr 2017 10:10

Forskare vid STC har tillsammans med MittSverige Vatten, miljökontoret vid Sundsvalls kommun och företaget Dewire utvecklat ett sensorsystem som kan spåra och varna vid oljespill i dagvattenledningar. Nu har MittSverige Vatten börjat använda tekniken i sin verksamhet.

Tack vare att oljemätaren är uppkopplad mot Sundsvalls LoRa-nätverk går det både snabbt och energieffektivt att få information om det finns olja i dagvattnet.

Sundsvalls kommun har de senaste åren arbetat intensivt med att minska oljeutsläppen i vattenledningar. Men problemet kvarstår då plötsliga oljeutsläpp är svåra att upptäcka i tid. Tidigare behövde utsläppet nå ett reningsverk eller vattendrag innan de upptäcktes och då är vattenmiljön redan skadad.

- Det har varit komplicerat och tidskrävande att upptäcka oljeutsläpp. Vi har länge arbetat för att lösa problemet och när vi kom i kontakt med Mittuniversitetet fann vi möjligheten att använda sensorer för att kunna larma när oljeutsläpp sker, berättar Anna Stenlund på MittSverige Vatten.

Redan i maj 2016 testades den första prototypen, men nu går mätaren i drift och MittSverige Vatten börjar använda den i sin verksamhet. Sensortekniken, som är utvecklad av forskare vid STC, känner av när en mycket liten mängd olja hamnar i dagvattenbrunnen. Mätaren har nu kopplats upp mot Sundsvalls LoRa-nätverk som trådlöst skickar information om att olja finns i dagvattnet och vart det har lokaliserats i realtid till en molntjänst som används av MittSverige Vatten. Tack vare att mätaren använder sig av LoRa-nätverket har batterilivslängden förbättrats från några veckor till flera år, vilket kräver mindre underhåll och underlättar för att ha fler mätare i drift samtidigt.

Satsningen är en delaktivitet forskningsprojektet SMART – Smarta system och tjänster. Målet med projektet är bland annat att stärka konkurrenskraften hos regionens företag med hjälp av ny teknik inom exempelvis Internet of Things.

Forskningsprojekt


Recommended:

The page was updated 2/22/2018