Mathematics and Science Education

Biblioteket Campus Östersund

Ongoing Research Projects

HAND in HAND

Projektets huvudbudskap: Alla unga människor ska ges samma möjlighet att delta i, och kunna tillägna sig, en inkluderande undervisning med hög kvalitet.

The page was updated 12/21/2020