Internationalisering

Spara favorit 5 nov november 2013

Turism är till sin natur en internationell företeelse. För ETOUR, som i dag är en av Nordens främsta forskarmiljöer inom turism, är det därför naturligt att än mer rikta blickarna mot den internationella arenan för forskning och utbildning.

Redan i dag råder en internationell miljö i våra korridorer. Bland medarbetarna finns representanter för USA, Ryssland, Tyskland och Iran. Utöver dem har vi en stadig ström av gästforskare, lärare och studenter från länder runt hela jordklotet.

Vårt mål är att vidga vår forskning till att bli en naturlig del av den internationella forskarvärlden, på samma sätt som vi i dag verkar i Sverige.

Våra internationella samverkanspartners

IFITT, International Federation for IT and Travel & Tourism, där vår professor Matthias Fuchs sitter med i styrelsen. 

AIEST

aiest

AIEST, ett internationellt nätverk av experter inom turism.

ATLAS

ETOUR

ATLAS, globalt nätverk av universitet med forskning och utbildning inom turism.

NORTHORS

NORTHORS, the Nordic Society for Tourism and Hospitality Research.