Event Compass™

Spara favorit 7 jul juli 2014

Event Compass™ är samlingsnamnet för en rad lösningar som har framställts för att bidra i utvecklingen av planerade evenemang.

Historiskt sett har evenemangssektorn präglats av ett överberoende på erfarenhetsbaserat arrangörskap. Denna brist på formalitet bygger delvis på sektorns intermittenta karaktär. Det vill säga, evenemang är tillfälliga och varierande och deras utfall påverkas till stor del av yttre omständigheter. Ojämnheten och nyckfullheten resulterar i att det är svårt att bygga arrangörskap på standardisering och etablerade rutiner.

Det andra skälet till sektorns ouppfyllda potential är att man inte förrän nyligen verkligen har börjat uppskatta evenemang som positiv drivkraft i samhället. Om man bortser från megaevenemang har diskussionen kring evenemang som verktyg för samhällsutveckling varit som bäst lågmäld. Fokus har istället legat på de teman som evenemangen kretsar kring och inte evenemangsformatet som dessa teman lyfts fram igenom.

Event Compass™ arbetar aktivt för en ökad professionalisering av evenemangssektorn. Med bättre grepp om arrangörskapet önskar vi kunna få mer utav evenemang för såväl arrangörer som besökare och resten av omvärlden.

citatbild patrik jemteborn

"Vi tycker Evenemangskompassen gav oss viktiga nya insikter i vårt utvecklingsarbete. Hela processen var tidseffektiv, konstruktiv och engagerande. Jag skulle absolut rekommendera Evenemangskompassen till andra arrangörer."

Patrik Jemteborn
Ordförande Organisationskommittén
Skidskyttevärldskuppen 2013, Östersund