Examensstatistik

Spara favorit 14 feb februari 2018

Långt ifrån alla studenter läser till en examen och det är inte heller alla som ansöker om examensbevis fastän de uppfyller fordringarna för en eller flera examina. Examen är avlagd först när examensbeviset har utfärdats.

Mittuniversitetets examensstatistik presenteras efter kalenderår med start 1 januari 1994, som var det första hela året sedan Mitthögskolan bildades 1 juli 1993.

Mittuniversitetet utfärdar årligen mellan 1 600 - 1 900 examina. Se vår "snabbstatistik" för fördelningen av utfärdade examina under de senaste sex åren.

Snabbstatistik över Mittuniversitetets utfärdade examinaLyssna

Detaljstatistik

Detaljerad statistik visas för åren 1994-2011 i dokumenten nedan. Mitthögskolans och Mittuniversitetets statistik presenteras åtskiljt, men på ett likartat sätt. Detaljerad statistik fr o m år 2012 erhålls från Examensenheten efter förfrågan: examen@miun.se 

Grundutbildn. 1994-2004Lyssna
Grundutbildn. 2005-2011Lyssna
Forskarutbildn. 2004-2011Lyssna

Extern statistik

Med hjälp av Universitetskanslersämbetets och Statistiska Centralbyråns statistik kan du exempelvis jämföra Mittuniversitetet med andra lärosäten.

Universitetskanslersämbetet
Statistiska centralbyrån