Anges kursmomenten i examensbeviset?

Spara favorit

Nej, inga kursmoment anges i examensbeviset. Om du önskar ett dokument som visar betygen för samtliga moment, både i avslutade och icke avslutade kurser, kan du själv skriva ut detta från Studentportalen alternativt be din fakultetsadministratör att göra en utskrift över detta ur Ladok.