Tillgodoräknande

Spara favorit 19 apr april 2018

Syftet med ett tillgodoräknande är att en student inte ska behöva studera något som hen redan har motsvarande utbildning, kunskaper eller färdigheter i.

En student som har genomgått en viss utbildning med godkänt resultat eller har motsvarande yrkeserfarenhet har rätt att få detta tillgodoräknat som utbildning vid samma eller annat lärosäte om inte väsentlig skillnad föreligger mellan utbildningarna.

Vem kan ansöka? 

För att kunna ansöka måste du vara student vid Mittuniversitetet. Tidigare meriter som du åberopar ska i huvudsak motsvara det som du ansöker om att få tillgodoräkna dig.

Utbytesstudier och Learning Agreement

Om du funderar på att studera utomlands under din studietid så kan du skriva ett Learning Argeement innan du påbörjar din utbytestermin. Detta är en skriftlig överenskommelse gällande ditt val av kurser under utbytet. Din avdelning eller International Relations Office kan ge dig mer information.

Avslutad kurs vid annat lärosäte

Du som har avslutat kurs eller kurser från andra lärosäten kan i flera fall inkludera dessa/välja att ta med dessa i samband med din examensansökan, direkt via Studentportalen och behöver därmed inte ansöka om tillgodoräknande.

Detta gäller främst dig som söker högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen. Läser du inom program är det bra att stämma av om du har kurser som är obligatoriska inom just din utbildning.

Handläggningstid

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan då handläggningstiden kan vara upp till ca två månader. Du som ansöker om tillgodoräknande av praktik (VFU), tänk på att inkomma med fullständig ansökan med bilagor i god tid före praktikperioden börjar, rekommenderar därför att ansökan inkommer terminen innan.

Tillgodoräknandeordningen

Mittuniversitetets tillgodoräknandeordning innehåller regler gällande såväl studentens rättssäkerhet som universitetets myndighetsansvar i tillgodoräknandeärenden samt handläggningsordning som ska underlätta både hantering och bedömning av tillgodoräknandeansökan. Tillgodoräknandeordningen och andra dokument med anknytning till tillgodoräknandeprocessen finns samlade här nedan. Frågor kan även ställas till Examensenheten: examen@miun.se

Ansökan om tillgodoräknande

Fr.o.m. den 16 april kan du som student vid Mittuniversitetet ansöka om tillgodoräknande online via Studentportalen.

Ansökan om tillgodoräknande