Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

8.jpg

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT. Innehållet kan variera beroende på språk.

Trakasserier i hotell- och restaurangbranschen

I hotell- och restaurangbranschen arbetar många unga, kvinnor och utlandsfödda i en psykosocial arbetsmiljö som inte är så väl kartlagd. Nu ska förekomsten av sexuella och rasistiska trakasserier...

Kommunikation för hållbar organisering

Projektet drivs inom samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun. Syftet är att bidra med kunskap om de kommunikationsfaktorer som påverkar organisering och verksamhetsutveckli...

All-In

Building successful and sustainable collaboration requires commitment to goals and processes, as well as communication that link and sustain agreed upon activities. The purpose of this sub-project ...