Värdet av ledarutveckling i kommunikativt ledarskap—en analys av värdeskapande i två företag

Nyligen avslutades det treåriga forskningsprojekt om kommunikativt ledarskap vid Mittuniversitetet, finansierat av KK-stiftelsen, Sandvik Machining Solutions AB och AB Volvo.

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2022-12-28