Här finner du information och hjälp som rör IT-frågor och som riktar sig i första hand till dig som är anställd eller student på Mittuniversitetet.

Kontaktinfo

Telefon: 010-142 80 00
Serviceportalen miun.se/serviceportal
E-post helpdesk@miun.se

Öppettider:
Telefonen bemannas måndag-fredag 08:00–11:30 och 13:00–16:00

OBS! Telefonbemanning under sommaren, v.26 - v.31
Måndag - fredag 09:00-11:00 och 13:00-15:00

Helpdesk finns på plats i Servicecenter måndag-torsdag mellan klockan 11:30-13:00.

p.g.a. Covid-19 bemannas inte Servicecenter av Helpdesk just nu. Oklart hur länge det varar. Vi försöker lösa det mesta via telefon så ring oss istället.

Vid akuta ärenden ta alltid kontakt med Helpdesk via telefon.

Kontakt