Avdelningen för studieadministration (STUA)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Alexandra Stenvall

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46 (0)10-1427920

Åsa Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46 (0)10-1428824

Björn Öhgren

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46 (0)10-1428608

Eva-Lena Winther

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46 (0)10-1428209

Jenny Lindgren

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

+46 (0)10-1428569

Jessica Lif

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

+46 (0)10-1428117

Kersti Holmin

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

+46 (0)10-1428624

Kerstin Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46 (0)10-1428707

Mariana Strand

Tentamenssamordnare|Examination Supervisor

+46 (0)10-1428471

Marie Lindgren

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46 (0)10-1428291

Maritta Lidin

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46 (0)10-1428659

Rickard Thornberg

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46 (0)10-1428296

Sebastian Bergman

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46 (0)10-1428844

Sidan uppdaterades 2022-08-26