Avdelningen för studieadministration (STUA)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Agneta Sundvisson

Avdelningschef|Head of Department

010-1428131

Alexandra Stenvall

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

010-1427920

Annika Nilsson

Tentamenssamordnare

010-1428668

Åsa Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

010-1428824

Björn Öhgren

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

010-1428608

Carolina Tostar

Handläggare|Administrative Officer

010-1427961

Cathrin Björne

Antagningshandläggare

010-1428798

Elisabeth Lindström

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

010-1428501

Erna Österlund

Ladokansvarig|Student Datasystem Manager

010-1428610

Eva-Lena Winther

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

010-1428209

Helen Holoch

Handläggare|Administrative Officer

010-1428773

Jenny Lindgren

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

010-1428569

Jessica Lif

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

010-1428117

Karin Granlund

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

010-1428576

Katarina Nordin

Handläggare|Administrative Officer

010-1428767

Kent Sjöberg

Handläggare|Administrative Officer

010-1428873

Kersti Holmin

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

010-1428624

Kerstin Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

010-1428707

Liselott Engelbrekts

Handläggare|Administrative Officer

010-1428119

Mariana Strand

Tentamenssamordnare|Examination Supervisor

010-1428471

Marie Lindgren

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

010-1428291

Maritta Lidin

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

010-1428659

Maud Albertsson

Systemspecialist|Systemspecialist

010-1428799

Rickard Thornberg

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

010-1428296

Sara de Wahl

Handläggare|Administrative Officer

010-1428441

Sara Jonsson

Tentamenssamordnare

010-1428664

Sebastian Bergman

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

010-1428844