Avdelningen för studieadministration (STUA)

Avdelningen för studieadministration (STUA)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Agneta Sundvisson

Avdelningschef|Head of Department

+46101428131

Alexandra Stenvall

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46101427920

Annika Nilsson

Tentamenssamordnare

+46101428668

Åsa Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46101428824

Björn Öhgren

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46101428608

Carolina Tostar

Handläggare|Administrative Officer

+46101427961

Cathrin Björne

Antagningshandläggare

+46101428798

Elisabeth Lindström

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46101428501

Erna Österlund

Ladokansvarig|Student Datasystem Manager

+46101428610

Eva-Lena Winther

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46101428209

Helen Holoch

Handläggare|Administrative Officer

+46101428773

Jenny Lindgren

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

+46101428569

Jessica Lif

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

+46101428117

Karin Granlund

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

+46101428576

Katarina Nordin

Handläggare|Administrative Officer

+46101428767

Kent Sjöberg

Handläggare|Administrative Officer

+46101428873

Kersti Holmin

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

+46101428624

Kerstin Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46101428707

Liselott Engelbrekts

Handläggare|Administrative Officer

+46101428119

Mariana Strand

Tentamenssamordnare|Examination Supervisor

+46101428471

Marie Lindgren

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46101428291

Maritta Lidin

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46101428659

Maud Albertsson

Systemspecialist|Systemspecialist

+46101428799

Rickard Thornberg

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46101428296

Sara de Wahl

Handläggare|Administrative Officer

+46101428441

Sara Jonsson

Tentamenssamordnare

+46101428664

Sebastian Bergman

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46101428844