Medarbetare, sorterade på förnamn

Agnes Wredenberg

Koordinator|Coordinator

010-1428626

Anders Fällström

Rektor | Vice-chancellor

010-1428640

Anna-Lena Perdahl

Universitetsstrateg|Universitetsstrateg

010-1427935

Caroline Wennersten

Internrevisor|Internrevisor

010-1428137

Eva Dannetun

Prorektor |Pro vice-chancellor

010-1428543

Lotten Glans

Förvaltningschef|Förvaltningschef

010-1428881